Naujienos

Kalvarijos vietos veiklos grupė pradėjo įgyvendinti projektą „Naujų profesinių ir kitų įgūdžių suteikimas“

Įgyvendinamas projektas atitinka Kalvarijos miesto vietos plėtros strategijos 2 tikslo „Kalvarijos miesto gyventojų užimtumo didinimas, gerinant jų įsidarbinimo ir verslo kūrimo galimybes“ 2.1 uždavinio „Didinti Kalvarijos miesto neaktyvių darbingų gyventojų užimtumą“ veiksmą 2.1.1 „Naujų profesinių ir kitų įgūdžių suteikimas, įtraukimas į neformalų mokymą, konsultavimo, motyvavimo, profesinio orientavimo bei kitos pagalbos suteikimas, siekiant padidinti Kalvarijos miesto …

Kalvarijos vietos veiklos grupė pradėjo įgyvendinti projektą „Naujų profesinių ir kitų įgūdžių suteikimas“ Skaityti toliau »

Kalvarijos globos ir užimtumo centras pradėjo įgyvendinti projektą „Vyresnio amžiaus asmenų ir neįgaliųjų integravimas į visuomeninį gyvenimą“

Įgyvendinamas projektas atitinka Kalvarijos miesto vietos plėtros strategijos 1 tikslo „Skatinti socialinę atskirtį patiriančių Kalvarijos bendruomenės narių socialinę integraciją“ 1.2 uždavinio „Skatinti socialinę atskirtį patiriančių gyventojų integraciją į visuomenės gyvenimą per bendruomenines kultūrines, edukacines, menines, sporto ir sveikos gyvensenos bei kitas iniciatyvas“ veiksmą 1.2.4 ,,Vyresnio amžiaus asmenų ir neįgaliųjų integravimas į visuomeninį gyvenimą, sudarant sąlygas …

Kalvarijos globos ir užimtumo centras pradėjo įgyvendinti projektą „Vyresnio amžiaus asmenų ir neįgaliųjų integravimas į visuomeninį gyvenimą“ Skaityti toliau »

Asociacija „Kalvarijiečių šeimų klubas“ pradėjo įgyvendinti projektą

Asociacija „Kalvarijiečių šeimų klubas“ pradėjo įgyvendinti projektą „Šeimai palankios aplinkos kūrimas Kalvarijos mieste socialinę atskirtį patiriančioms šeimoms“ Įgyvendinamas projektas atitinka Kalvarijos miesto vietos plėtros strategijos 1 tikslo „Skatinti socialinę atskirtį patiriančių Kalvarijos bendruomenės narių socialinę integraciją“ 1.2 uždavinio „Skatinti socialinę atskirtį patiriančių gyventojų integraciją į visuomenės gyvenimą per bendruomenines kultūrines, edukacines, menines, sporto ir sveikos …

Asociacija „Kalvarijiečių šeimų klubas“ pradėjo įgyvendinti projektą Skaityti toliau »

Kalvarijos ligoninė pradėjo įgyvendinti projektą

Kalvarijos ligoninė pradėjo įgyvendinti projektą „Psichosocialinės pagalbos sunkiems ligoniams ir jų artimiesiems teikimas Kalvarijos savivaldybėje pasitelkiant savanorius“  Įgyvendinamas projektas atitinka Kalvarijos miesto vietos plėtros strategijos 1 tikslo „Skatinti socialinę atskirtį patiriančių Kalvarijos bendruomenės narių socialinę integraciją“ 1.1 uždavinio „Teikti socialinės priežiūros, krizių įveikimo, socializacijos pagalbą socialinę atskirtį patiriantiems asmenims, šeimoms ir marginalioms visuomenės grupėms, kuriant …

Kalvarijos ligoninė pradėjo įgyvendinti projektą Skaityti toliau »

Kalvarijos miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimas

Kalvarijos miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimui skirtos lėšos išdalytos, patvirtinti vietos plėtros projektų sąrašai. Šis etapas baigtas, linkime sėkmės pareiškėjams teikiant paraiškas ir įgyvendinant projektus. Pateikiame patvirtintus vietos plėtros projektų sąrašus: Vietos plėtros projektų sąrašas Nr. VPPS-1 Veiksmui 1.1.2 Vietos plėtros projektų sąrašas Nr. VPPS-2 Veiksmui 1.2.1 Vietos plėtros projektų sąrašas Nr. VPPS-3 Veiksmui 1.2.2 …

Kalvarijos miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimas Skaityti toliau »

Patvirtintas siūlomų finansuoti Kalvarijos miesto vietos plėtros projektų sąrašas

Ketvirtojo kvietimo teikti projektinius pasiūlymus metu organizacijos teikė pirmajam Kalvarijos miesto vietos plėtros strategijos tikslui įgyvendinti skirtus projektinius pasiūlymus. Pirmasis tikslas – socialinę atskirtį patiriančių Kalvarijos bendruomenės narių socialinė integracija į visuomenę. Įvertinus pateiktus projektinius pasiūlymus, į siūlomų finansuoti projektinių pasiūlymų sąrašą 2020 m. rugpjūčio 10 d. valdybos narių susirinkime patvirtintas vienas projektinių pasiūlymų sąrašas, …

Patvirtintas siūlomų finansuoti Kalvarijos miesto vietos plėtros projektų sąrašas Skaityti toliau »

Įgyvendiname projektą „Sveikas jaunimas – sveika bendruomenė“

Kalvarijos gimnazija nuo 2020 m. sausio 28 d. įgyvendina Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų finansuojamą projektą Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0135 „Sveikas jaunimas – sveika bendruomenė“. Įgyvendinamas projektas atitinka Kalvarijos miesto vietos plėtros strategijos 1 tikslo „Skatinti socialinę atskirtį patiriančių Kalvarijos bendruomenės narių socialinę integraciją“ 1.2 uždavinio „Skatinti socialinę atskirtį patiriančių gyventojų integraciją į visuomenės gyvenimą per bendruomenines …

Įgyvendiname projektą „Sveikas jaunimas – sveika bendruomenė“ Skaityti toliau »

Patvirtinti siūlomų finansuoti Kalvarijos miesto vietos plėtros projektų sąrašai

Trečiojo kvietimo teikti projektinius pasiūlymus metu organizacijos teikė tiek pirmajam, tiek antrajam Kalvarijos miesto vietos plėtros strategijos tikslui įgyvendinti skirtus projektinius pasiūlymus. Pirmasis tikslas – socialinę atskirtį patiriančių Kalvarijos bendruomenės narių socialinė integracija į visuomenę. Antrasis tikslas – Kalvarijos miesto gyventojų užimtumo didinimas, gerinant jų įsidarbinimo ir verslo kūrimo galimybes. Įvertinus pateiktus projektinius pasiūlymus, į …

Patvirtinti siūlomų finansuoti Kalvarijos miesto vietos plėtros projektų sąrašai Skaityti toliau »