Kvietimai

Kalvarijos miesto vietos veiklos grupės kvietimai, jų dokumentai arba nuorodos į dokumentus

KVIETIMAI TEIKTI PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS

Paskelbtas ketvirtasis kvietimas teikti projektinius pasiūlymus įgyvendinant pirmąjį Kalvarijos miesto vietos plėtros strategijos tikslą

Projektinius pasiūlymus galima teikti nuo 2020 m. liepos 20 d. iki 2020 m. liepos 30 d. 15.00 val. Paštu gautos paraiškos priimamos ne vėlesne nei 2020 m. liepos 30 d. pašto žyma.

Paskelbtas trečiasis kvietimas teikti projektinius pasiūlymus įgyvendinant pirmąjį ir antrąjį Kalvarijos miesto vietos plėtros strategijos tikslus.

Projektinius pasiūlymus galima teikti nuo 2020 m. balandžio 6 d. iki 2020 m. gegužės 8 d. 15.00 val. Paštu gautos paraiškos priimamos ne vėlesne nei 2020 m. gegužės 8 d. pašto žyma.

Dėmesio: pratęsiamas kvietimo teikti projektinius pasiūlymus veiksmui Nr.1.1.1. „Bendruomenės inicijuotas, savanoriškas pagalbos teikimas socialinę atskirtį patiriantiems bendruomenės nariams, panaudojant naujus socialinę atskirtį patiriančių asmenų identifikavimo metodus, nustatant paslaugų poreikį ir jį tenkinant“ laikas.
Projektinius pasiūlymus kviečiame teikti iki 2020 m. sausio 17 d. 15 val.

Paskelbtas antrasis kvietimas teikti projektinius pasiūlymus įgyvendinant pirmąjį ir antrąjį Kalvarijos miesto vietos plėtros strategijos tikslus.

Informuojame, kad dėl įsivėlusios techninės klaidos buvo patikslinti veiksmų 2.1.1. „Naujų profesinių ir kitų įgūdžių suteikimas, įtraukimas į neformalų mokymą, konsultavimo, motyvavimo, profesinio orientavimo bei kitos pagalbos suteikimas, siekiant padidinti Kalvarijos miesto neaktyvių darbingų gyventojų galimybes įsidarbinti“ ir 2.2.2. „Mentorystės, tarpininkavimo ir konsultavimo verslo kūrimo ir plėtros klausimais paslaugos bedarbiams ir darbingiems neaktyviems gyventojams ir besikuriančiam verslui, bendradarbiaujant su kitų miestų VVG“ dokumentai.

Paskelbtas pirmasis kvietimas teikti projektinius pasiūlymus Kalvarijos miesto vietos plėtros strategijos 1 tikslui įgyvendinti: Skatinti socialinę atskirtį patiriančių Kalvarijos bendruomenės narių socialinę integraciją.

Informuojame, kad dėl įsivėlusios techninės klaidos buvo patikslinti veiksmo 1.1.1. „Bendruomenės inicijuotas, savanoriškas pagalbos teikimas socialinę atskirtį patiriantiems bendruomenės nariams, panaudojant naujus socialinę atskirtį patiriančių asmenų identifikavimo metodus, nustatant paslaugų poreikį ir jį tenkinant” dokumentai.