Kvietimai

Kalvarijos miesto vietos veiklos grupė kvietimai, jų dokumentai arba nuorodos į dokumentus.

KVIETIMAI TEIKTI PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS

Paskelbtas antrasis kvietimas teikti projektinius pasiūlymus įgyvendinant pirmąjį ir antrąjį Kalvarijos miesto vietos plėtros strategijos tikslus.

Paskelbtas pirmasis kvietimas teikti projektinius pasiūlymus Kalvarijos miesto vietos plėtros strategijos 1 tikslui įgyvendinti: Skatinti socialinę atskirtį patiriančių Kalvarijos bendruomenės narių socialinę integraciją.

Informuojame, kad dėl įsivėlusios techninės klaidos buvo patikslinti veiksmo 1.1.1. “Bendruomenės inicijuotas, savanoriškas pagalbos teikimas socialinę atskirtį patiriantiems bendruomenės nariams, panaudojant naujus socialinę atskirtį patiriančių asmenų identifikavimo metodus, nustatant paslaugų poreikį ir jį tenkinant” dokumentai.