Kalvarijos miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimas

Informuojame, kad Kalvarijos mieste įgyvendinama 18 projektų pagal Kalvarijos miesto vietos plėtros strategijos 1 ir 2 tikslus. Pirmas tikslas – socialinę atskirtį patiriančių Kalvarijos bendruomenės narių socialinė integracija į visuomenę. Antras tikslas – Kalvarijos miesto gyventojų užimtumo didinimas, gerinant jų įsidarbinimo ir verslo kūrimo galimybes. Organizacijos pasirašė finansavimo sutartis su Europos socialinio fondo agentūra ir …

Kalvarijos miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimas Skaityti toliau »

Kalvarijos savivaldybės kultūros centras pradėjo įgyvendinti projektą „Pažink, dalyvauk, pramogauk“

Europos socialinio fondo agentūra, atstovaujama direktoriaus Povilo Česonio, ir Kalvarijos savivaldybės kultūros centras, atstovaujamas direktorės Laimos Kupstienės, 2020 m. gruodžio 18 d. pasirašė iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0471 „Pažink, dalyvauk, pramogauk“ įgyvendinimo sutartį. Įgyvendinamas projektas atitinka Kalvarijos miesto vietos plėtros strategijos 1 tikslo „Skatinti socialinę atskirtį patiriančių Kalvarijos bendruomenės …

Kalvarijos savivaldybės kultūros centras pradėjo įgyvendinti projektą „Pažink, dalyvauk, pramogauk“ Skaityti toliau »

Asociacija „Skambėjimas“ pradėjo įgyvendinti projektą „#turiuKUReit“

Įgyvendinamas projektas atitinka Kalvarijos miesto vietos plėtros strategijos 1 tikslo „Skatinti socialinę atskirtį patiriančių Kalvarijos bendruomenės narių socialinę integraciją“ 1.2 uždavinio „Skatinti socialinę atskirtį patiriančių gyventojų integraciją į visuomenės gyvenimą per bendruomenines kultūrines, edukacines, menines, sporto ir sveikatinimo bei kitas iniciatyvas“ veiksmą 1.2.1. „Skatinti socialinę atskirtį patiriančių gyventojų integraciją į visuomenės gyvenimą per bendruomenines kultūrines, …

Asociacija „Skambėjimas“ pradėjo įgyvendinti projektą „#turiuKUReit“ Skaityti toliau »

VšĮ „Sveikatingumo idėjos“ pradėjo įgyvendinti projektą „Smulkaus ir vidutinio verslo kūrimosi skatinimas Kalvarijos mieste“

Įgyvendinamas projektas atitinka Kalvarijos miesto vietos plėtros strategijos 2 tikslo „Kalvarijos miesto gyventojų užimtumo didinimas, gerinant jų įsidarbinimo ir verslo kūrimo galimybes“ 2.2 uždavinio „Sudaryti galimybes smulkaus ir vidutinio verslo kūrimuisi ir plėtrai Kalvarijos mieste“ veiksmą 2.2.1 „Smulkaus ir vidutinio verslo kūrimosi Kalvarijos mieste skatinimas suteikiant paramą verslo pradžiai“. Europos socialinio fondo agentūra, atstovaujama direktoriaus …

VšĮ „Sveikatingumo idėjos“ pradėjo įgyvendinti projektą „Smulkaus ir vidutinio verslo kūrimosi skatinimas Kalvarijos mieste“ Skaityti toliau »

Kalvarijos miesto vietos veiklos grupė pradėjo įgyvendinti projektą „Bendradarbiavimo tinklų kūrimas siekiant kurti palankesnę aplinką besikuriančiam verslui Kalvarijos mieste“

Įgyvendinamas projektas atitinka Kalvarijos miesto vietos plėtros strategijos 2 tikslo „Kalvarijos miesto gyventojų užimtumo didinimas, gerinant jų įsidarbinimo ir verslo kūrimo galimybes“ 2.2 uždavinio „Sudaryti galimybes smulkaus ir vidutinio verslo kūrimuisi ir plėtrai Kalvarijos mieste“ veiksmą 2.2.2 „Mentorystės, tarpininkavimo ir konsultavimo verslo kūrimo ir plėtros klausimais paslaugos bedarbiams ir darbingiems neaktyviems gyventojams ir besikuriančiam verslui, …

Kalvarijos miesto vietos veiklos grupė pradėjo įgyvendinti projektą „Bendradarbiavimo tinklų kūrimas siekiant kurti palankesnę aplinką besikuriančiam verslui Kalvarijos mieste“ Skaityti toliau »

Kalvarijos miesto vietos veiklos grupė pradėjo įgyvendinti projektą „Bendradarbiavimo tinklų kūrimas ir naudojimas siekiant padidinti neaktyvių darbingų gyventojų galimybes integruotis į darbo rinką“

Įgyvendinamas projektas atitinka Kalvarijos miesto vietos plėtros strategijos 2 tikslo „Kalvarijos miesto gyventojų užimtumo didinimas, gerinant jų įsidarbinimo ir verslo kūrimo galimybes“ 2.1 uždavinio „Didinti Kalvarijos miesto neaktyvių darbingų gyventojų užimtumą“ veiksmą 2.1.2 „Miesto ir kaimo bei regioninis bendradarbiavimas teikiant naujų profesinių įgūdžių įgijimo ir tarpininkavimo įsidarbinant bei konsultavimo paslaugas didinant neaktyvių darbingų gyventojų galimybes …

Kalvarijos miesto vietos veiklos grupė pradėjo įgyvendinti projektą „Bendradarbiavimo tinklų kūrimas ir naudojimas siekiant padidinti neaktyvių darbingų gyventojų galimybes integruotis į darbo rinką“ Skaityti toliau »

Asociacija „Kalvarijiečių šeimų klubas“ pradėjo įgyvendinti projektą „Bendrystės vaivorykštė“

Įgyvendinamas projektas atitinka Kalvarijos miesto vietos plėtros strategijos 1 tikslo „Skatinti socialinę atskirtį patiriančių Kalvarijos bendruomenės narių socialinę integraciją“ 1.2 uždavinio „Skatinti socialinę atskirtį patiriančių gyventojų integraciją į visuomenės gyvenimą per bendruomenines kultūrines, edukacines, menines, sporto ir sveikos gyvensenos bei kitas iniciatyvas“ veiksmą 1.2.4 „Vyresnio amžiaus asmenų ir neįgaliųjų integravimas į visuomeninį gyvenimą, sudarant sąlygas …

Asociacija „Kalvarijiečių šeimų klubas“ pradėjo įgyvendinti projektą „Bendrystės vaivorykštė“ Skaityti toliau »

Asociacija „Kalvarijos Trečiojo amžiaus universitetas“ pradėjo įgyvendinti projektą „Galimybės tavo rankose“

Įgyvendinamas projektas atitinka Kalvarijos miesto vietos plėtros strategijos 1 tikslo „Skatinti socialinę atskirtį patiriančių Kalvarijos bendruomenės narių socialinę integraciją“ 1.2 uždavinio „Skatinti socialinę atskirtį patiriančių gyventojų integraciją į visuomenės gyvenimą per bendruomenines kultūrines, edukacines, menines, sporto ir sveikos gyvensenos bei kitas iniciatyvas“ veiksmą 1.2.1 „Socialinę atskirtį patiriančių bendruomenės narių socialinės integracijos didinimas, įtraukiant juos į …

Asociacija „Kalvarijos Trečiojo amžiaus universitetas“ pradėjo įgyvendinti projektą „Galimybės tavo rankose“ Skaityti toliau »

Kalvarijos savivaldybės administracija pradeda įgyvendinti projektą „Bendruomenės inicijuotas savanoriškos pagalbos teikimas socialinę atskirtį patiriantiems Kalvarijos bendruomenės nariams“

Įgyvendinamas projektas atitinka Kalvarijos miesto vietos plėtros strategijos 1 tikslo „Skatinti socialinę atskirtį patiriančių Kalvarijos bendruomenės narių socialinę integraciją“ 1.1 uždavinio ,,Teikti socialinės priežiūros, krizių įveikimo, socializacijos pagalbą socialinę atskirtį patiriantiems asmenims, šeimoms ir marginalioms visuomenės grupėms, kuriant naujus tokių asmenų ir jų poreikių identifikavimo būdus bei teikiant specialiąsias ir bendrąsias socialines paslaugas“ veiksmą 1.1.1 …

Kalvarijos savivaldybės administracija pradeda įgyvendinti projektą „Bendruomenės inicijuotas savanoriškos pagalbos teikimas socialinę atskirtį patiriantiems Kalvarijos bendruomenės nariams“ Skaityti toliau »

Kalvarijos vaikų ir jaunimo klubas ,,ARKA“ pradėjo įgyvendinti projektą „Tu gali rinktis!“

Įgyvendinamas projektas atitinka Kalvarijos miesto vietos plėtros strategijos 1 tikslo „Skatinti socialinę atskirtį patiriančių Kalvarijos bendruomenės narių socialinę integraciją“ 1.2.uždavinio ,,Skatinti socialinę atskirtį patiriančių gyventojų integraciją į visuomenės gyvenimą per bendruomenines kultūrines, edukacines, menines, sporto ir sveikos gyvensenos bei kitas iniciatyvas“ veiksmą 1.2.2. „Socialinę atskirtį patiriančių vaikų ir jaunuolių socialinės integracijos skatinimas per įsitraukimą į …

Kalvarijos vaikų ir jaunimo klubas ,,ARKA“ pradėjo įgyvendinti projektą „Tu gali rinktis!“ Skaityti toliau »