Įgyvendiname projektą „Sveikas jaunimas – sveika bendruomenė“

Kalvarijos gimnazija nuo 2020 m. sausio 28 d. įgyvendina Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų finansuojamą projektą Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0135 „Sveikas jaunimas – sveika bendruomenė“. Įgyvendinamas projektas atitinka Kalvarijos miesto vietos plėtros strategijos 1 tikslo „Skatinti socialinę atskirtį patiriančių Kalvarijos bendruomenės narių socialinę integraciją“ 1.2 uždavinio „Skatinti socialinę atskirtį patiriančių gyventojų integraciją į visuomenės gyvenimą per bendruomenines …

Įgyvendiname projektą „Sveikas jaunimas – sveika bendruomenė“ Skaityti toliau »

Informacija pateikusiems projektinius pasiūlymus

Kalvarijos miesto vietos veiklos grupė informuoja, kad šiuo metu vyksta pateiktų projektinių pasiūlymų veiksmams Nr. 1.2.1, 1.2.4, 2.1.1, 2.1.2, 2.2.2 vertinimas. Daugiau informacijos rasite čia: https://kalvarijosmiestovvg.lt/kvietimai/

Informacija potencialiems projektų pareiškėjams

Primename, kad paskelbtas jau paskutinis kvietimas teikti projektinius pasiūlymus. Turite idėjų? Kviečiame pretenduoti į finansavimą savo idėjoms ir iniciatyvoms įgyvendinti. Projektiniai pasiūlymai veiksmams Nr. 1.2.1, 1.2.4, 2.1.1, 2.1.2, ir 2.2.2 priimami iki gegužės 8 d. 15 val. Paštu gautos paraiškos priimamos su ne vėlesne nei 2020 m. gegužės 8 d. pašto žyma. Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos …

Informacija potencialiems projektų pareiškėjams Skaityti toliau »

Balandžio 6 d. skelbsime III kvietimą

Balandžio 6 d. skelbsime III kvietimą teikti projektinius pasiūlymus Kalvarijos miesto vietos plėtros strategijos 1 ir 2 tikslui įgyvendinti. Pirmas tikslas – socialinę atskirtį patiriančių Kalvarijos bendruomenės narių socialinė integracija į visuomenę. Antras tikslas – Kalvarijos miesto gyventojų užimtumo didinimas, gerinant jų įsidarbinimo ir verslo kūrimo galimybes.

Kalvarijos miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimas 2019 m.

Kalvarijos miesto vietos veiklos grupės nariai kovo 30 d. visuotinio susirinkimo metu patvirtino Kalvarijos miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimo ataskaitą už 2019 metus. Metinėje Kalvarijos miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimo ataskaitoje atsispindi pagrindinė Kalvarijos miesto vietos veiklos grupės veikla. Ataskaitoje pateikta informacija apie paskelbtus kvietimus, vykdytus mokymus ir kitas kompetencijų stiprinimo veiklas, valdybos posėdžius ir …

Kalvarijos miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimas 2019 m. Skaityti toliau »