Įvyko renginys „Miestų vietos veiklos grupių bendradarbiavimo stiprinimas“

Birželio 5-6 d. Druskininkuose vyko Vidaus reikalų ministerijos ir VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros iniciatyva suorganizuotas renginys, skirtas plėtoti bendradarbiavimo su miestų vietos veiklos grupėmis (toliau – VVG) formatus ir kryptis. Renginyje dalyvavo Kalvarijos miesto vietos veiklos grupės pirmininkė Rūta Kučinskienė ir valdybos narė Neringa Kalvaitienė. 2021–2027 m. ES fondų investicijų programos lėšomis finansuojamas bendruomenės […]

Įvyko renginys „Miestų vietos veiklos grupių bendradarbiavimo stiprinimas“ Read More »

Patikslinta „Kalvarijos miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros 2024-2029 metų strategija”

Kviečiame susipažinti su patikslinta Kalvarijos miesto vietos veiklos grupės parengta  „Kalvarijos miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros 2024-2029 metų strategija” Klausimus ir pasiūlymus siųsti el. pašto adresu: kalvarijosmiestovvg@gmail.com    Kalvarijos miesto vietos veiklos grupės informacija      

Patikslinta „Kalvarijos miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros 2024-2029 metų strategija” Read More »

Ieškomas jaunas verslas

VšĮ Sveikatingumo idėjos įgyvendindama projektą Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0500 Smulkaus ir vidutinio verslo kūrimosi skatinimas Kalvarijos mieste“ ieško jauno verslo subjektų, kuriems laikinai (iki 2 m. laikotarpiui) naudoti galėtų neatlygintinai perduoti šiuos įrangos komplektus: Vandentiekio, šildymo ir oro kondicionavimo sistemų įrengimo veiklai skirta įranga: akumuliatorinis įrankių komplektas, akumuliatorinis tiesinis pjūklas, akumuliatorinis kampinis šlifuoklis akumuliatorinis multifunkcinis įrankis, akumuliatorinis

Ieškomas jaunas verslas Read More »

Patvirtinta Kalvarijos miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros 2024-2029 m. strategija

Kalvarijos miesto vietos veiklos grupės nariai lapkričio 30 d. visuotinio susirinkimo metu patvirtino Kalvarijos miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros 2024-2029 metų strategiją. Numatoma, kad Vidaus reikalų ministerijai patvirtinus Kalvarijos miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros 2024-2029 metų strategiją (toliau – Strategija), Kalvarijos mieste Strategijos rėmuose bus galima įgyvendinti projektus, apimančius socialinių ir sociokultūrinių paslaugų

Patvirtinta Kalvarijos miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros 2024-2029 m. strategija Read More »

Pritarta Kalvarijos miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros 2024-2029 metų strategijos projektui ir daliniam finansavimui

2023 m. lapkričio 30 d. Kalvarijos savivaldybės tarybos 2023 m. lapkričio 30 d. sprendimu Nr. T-190 (1.5E) pritarta Kalvarijos miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros 2024-2029 metų strategijos projektui ir daliniam finansavimui. Tokiu būdu Kalvarijos mieste veikiančioms nevyriausybinėms organizacijoms, įstaigoms sudarytos sąlygos gauti finansinę paramą teikiant projektų įgyvendinimo planus Kalvarijos miesto vietos veiklos grupės vietos

Pritarta Kalvarijos miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros 2024-2029 metų strategijos projektui ir daliniam finansavimui Read More »

Parengtas Kalvarijos miesto vietos veiklos grupės 2024-2029 metų vietos plėtros strategijos projektas

Kalvarijos miesto vietos veiklos grupė įgyvendindama projektą „Kalvarijos miesto vietos plėtros strategijos 2024-2029 m. parengimas“ Nr. 11-001-T-0036, bendrai finansuojamą Europos Sąjungos lėšomis, parengė „Kalvarijos miesto vietos veiklos grupės 2024 – 2029 metų vietos plėtros strategiją“ (toliau – Strategija). Strategija parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2022 m. spalio 28 įsakyme Nr. 1V-672 „Dėl vietos

Parengtas Kalvarijos miesto vietos veiklos grupės 2024-2029 metų vietos plėtros strategijos projektas Read More »

Kalvarijos miesto vietos plėtros strategijos 2024-2029 m. pristatymas

  2023 m. lapkričio 21 d. įvyko renginys „Kalvarijos miesto vietos plėtros strategijos 2024-2029 m. pristatymas“. Renginio metu, kuriame dalyvavo Kalvarijos miesto organizacijų ir įstaigų atstovai, aktyvūs gyventojai bei kiti suinteresuoti asmenys, Kalvarijos miesto vietos veiklos grupės pirmininkė Rūta Kučinskienė, susirinkusius supažindino su Strategijos tikslais, planuojamais įgyvendinti veiksmais, tikslinėmis grupėmis, rodikliais.   Kalvarijos miesto vietos veiklos

Kalvarijos miesto vietos plėtros strategijos 2024-2029 m. pristatymas Read More »

Įvyko Marijampolės regiono plėtros tarybos kolegijos posėdis

2023 m. lapkričio 15 d. įvyko Marijampolės regiono plėtros tarybos kolegijos posėdis, kuriame Kalvarijos miesto vietos veiklos grupės pirmininkė Rūta Kučinskienė pristatė Kalvarijos miesto vietos veiklos grupės 2024-2029 metų vietos plėtros strategiją. Marijampolės regiono plėtros tarybos kolegija priėmė sprendimą, kad Kalvarijos miesto vietos veiklos grupės 2024-2029 metų vietos plėtros strategijos tikslai, uždaviniai ir veiksmai atitinka

Įvyko Marijampolės regiono plėtros tarybos kolegijos posėdis Read More »