Renginiai

Įvyko renginys „Miestų vietos veiklos grupių bendradarbiavimo stiprinimas“

Birželio 5-6 d. Druskininkuose vyko Vidaus reikalų ministerijos ir VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros iniciatyva suorganizuotas renginys, skirtas plėtoti bendradarbiavimo su miestų vietos veiklos grupėmis (toliau – VVG) formatus ir kryptis. Renginyje dalyvavo Kalvarijos miesto vietos veiklos grupės pirmininkė Rūta Kučinskienė ir valdybos narė Neringa Kalvaitienė. 2021–2027 m. ES fondų investicijų programos lėšomis finansuojamas bendruomenės […]

Įvyko renginys „Miestų vietos veiklos grupių bendradarbiavimo stiprinimas“ Read More »

Patvirtinta Kalvarijos miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros 2024-2029 m. strategija

Kalvarijos miesto vietos veiklos grupės nariai lapkričio 30 d. visuotinio susirinkimo metu patvirtino Kalvarijos miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros 2024-2029 metų strategiją. Numatoma, kad Vidaus reikalų ministerijai patvirtinus Kalvarijos miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros 2024-2029 metų strategiją (toliau – Strategija), Kalvarijos mieste Strategijos rėmuose bus galima įgyvendinti projektus, apimančius socialinių ir sociokultūrinių paslaugų

Patvirtinta Kalvarijos miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros 2024-2029 m. strategija Read More »

Pritarta Kalvarijos miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros 2024-2029 metų strategijos projektui ir daliniam finansavimui

2023 m. lapkričio 30 d. Kalvarijos savivaldybės tarybos 2023 m. lapkričio 30 d. sprendimu Nr. T-190 (1.5E) pritarta Kalvarijos miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros 2024-2029 metų strategijos projektui ir daliniam finansavimui. Tokiu būdu Kalvarijos mieste veikiančioms nevyriausybinėms organizacijoms, įstaigoms sudarytos sąlygos gauti finansinę paramą teikiant projektų įgyvendinimo planus Kalvarijos miesto vietos veiklos grupės vietos

Pritarta Kalvarijos miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros 2024-2029 metų strategijos projektui ir daliniam finansavimui Read More »

Kalvarijos miesto vietos plėtros strategijos 2024-2029 m. pristatymas

  2023 m. lapkričio 21 d. įvyko renginys „Kalvarijos miesto vietos plėtros strategijos 2024-2029 m. pristatymas“. Renginio metu, kuriame dalyvavo Kalvarijos miesto organizacijų ir įstaigų atstovai, aktyvūs gyventojai bei kiti suinteresuoti asmenys, Kalvarijos miesto vietos veiklos grupės pirmininkė Rūta Kučinskienė, susirinkusius supažindino su Strategijos tikslais, planuojamais įgyvendinti veiksmais, tikslinėmis grupėmis, rodikliais.   Kalvarijos miesto vietos veiklos

Kalvarijos miesto vietos plėtros strategijos 2024-2029 m. pristatymas Read More »

Įvyko Marijampolės regiono plėtros tarybos kolegijos posėdis

2023 m. lapkričio 15 d. įvyko Marijampolės regiono plėtros tarybos kolegijos posėdis, kuriame Kalvarijos miesto vietos veiklos grupės pirmininkė Rūta Kučinskienė pristatė Kalvarijos miesto vietos veiklos grupės 2024-2029 metų vietos plėtros strategiją. Marijampolės regiono plėtros tarybos kolegija priėmė sprendimą, kad Kalvarijos miesto vietos veiklos grupės 2024-2029 metų vietos plėtros strategijos tikslai, uždaviniai ir veiksmai atitinka

Įvyko Marijampolės regiono plėtros tarybos kolegijos posėdis Read More »

Kviečiame į Kalvarijos miesto vietos plėtros strategijos 2024-2029 m. pristatymą

Kviečiame į Kalvarijos miesto vietos plėtros strategijos 2024-2029 m. pristatymą. Renginyje pristatysime šio laikotarpio vietos plėtros strategijos projektą, strateginius tikslus, uždavinius bei veiksmus, aptarsime galimas veiklas. Dalyvauti kviečiame visas savivaldybės biudžetines ir nevyriausybines organizacijas, dirbančias socialinių paslaugų teikimo ir atskirties mažinimo srityse, socialinius verslus, organizacijas, susijusias su įsidarbinimo galimybių didinimu, kultūros paslaugų teikėjus, visus idėjų

Kviečiame į Kalvarijos miesto vietos plėtros strategijos 2024-2029 m. pristatymą Read More »

Vietos veiklos grupių 2014-2020 m. sėkmingiausiai įgyvendintų projektų apdovanojimų renginys

Spalio 31 d. Kalvarijos miesto vietos veiklos grupės pirmininkė Rūta Kučinskienė ir asociacijos „Kalvarijiečių šeimų klubas“ vadovė Neringa Kalvaitienė dalyvavo vietos veiklos grupių 2014-2020 m. sėkmingiausiai įgyvendintų projektų apdovanojimų renginyje Kaune. Renginio metu, kurį organizavo Vidaus reikalų ministerija, iš viso apdovanotos 13 įstaigos, kurios ekspertų ir atrankos komisijos buvo įvertintos kaip geriausios. Mažinti socialinę atskirtį,

Vietos veiklos grupių 2014-2020 m. sėkmingiausiai įgyvendintų projektų apdovanojimų renginys Read More »

Sėkmingas Kalvarijos miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimas

Š. m. liepos 10 d. į renginį „Sėkmingas Kalvarijos miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimas“, kuris vyko kavinėje „Imperata“, rinkosi Kalvarijos miesto vietos veiklos grupės valdybos nariai, Kalvarijos savivaldybės administracijos, biudžetinių ir nevyriausybinių organizacijų atstovai, aktyvūs Kalvarijos bendruomenės nariai. Renginio metu Kalvarijos miesto vietos veiklos grupės pirmininkė Rūta Kučinskienė aptarė įgyvendintus projektus, jų apimtis ir poveikį,

Sėkmingas Kalvarijos miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimas Read More »

Kalvarijos Trečiojo amžiaus universitetas įgyvendina projektą „Galimybės tavo rankose”

  Rugsėjo 30 d. Kalvarijos savivaldybės viešojoje bibliotekoje vyko Kalvarijos Trečiojo amžiaus universiteto mokslo metų pradžios šventė „Sveiki sugrįžę“, skirta organizacijos dešimtmečiui paminėti. Kalvarijos TAU direktorė Laima Karpavičienė renginio dalyvius pakvietė pakeliauti organizacijos dešimtmečio veiklos vingiais, pristatė veikiančius fakultetus ir ragino mokytis visą gyvenimą. Sveikinimo žodį tarė Kalvarijos savivaldybės meras Vincas Plikaitis, administracijos direktorius Kęstas

Kalvarijos Trečiojo amžiaus universitetas įgyvendina projektą „Galimybės tavo rankose” Read More »

Įvyko mokymai potencialiems projektų pareiškėjams

Š. m. birželio 11 d. Kalvarijos krašto muziejaus salėje įvyko antri mokymai potencialiems vietos projektų pareiškėjams pagal kvietimą teikti projektinius pasiūlymus veiksmams Nr.1.1.1, 1.1.2, 1.2.1, 1.2.2., 1.2.3., 1.2.4. Mokymų metu dalyviai supažindinti su finansavimo priemonėmis, galimybėmis, projektų atrankos ir vertinimo kriterijais, reikalavimais pareiškėjams, tikslinėms grupėms, remiamoms veikloms. Taip pat dalyviams buvo pristatyti reikalavimai projektinių pasiūlymų

Įvyko mokymai potencialiems projektų pareiškėjams Read More »