Kviečiame į Kalvarijos miesto vietos plėtros strategijos 2024-2029 m. pristatymą

Kviečiame į Kalvarijos miesto vietos plėtros strategijos 2024-2029 m. pristatymą.

Renginyje pristatysime šio laikotarpio vietos plėtros strategijos projektą, strateginius tikslus, uždavinius bei veiksmus, aptarsime galimas veiklas.
Dalyvauti kviečiame visas savivaldybės biudžetines ir nevyriausybines organizacijas, dirbančias socialinių paslaugų teikimo ir atskirties mažinimo srityse, socialinius verslus, organizacijas, susijusias su įsidarbinimo galimybių didinimu, kultūros paslaugų teikėjus, visus idėjų turinčius Kalvarijos gyventojus.
Renginys vyks Kalvarijos savivaldybės viešojoje bibliotekoje, Laisvės g.2, Kalvarija
Pradžia 16.00 val.
Registracija el.paštu kalvarijosmiestovvg@gmail.com

Kalvarijos miesto vietos veiklos grupės informacija