Įvyko Marijampolės regiono plėtros tarybos kolegijos posėdis

2023 m. lapkričio 15 d. įvyko Marijampolės regiono plėtros tarybos kolegijos posėdis, kuriame Kalvarijos miesto vietos veiklos grupės pirmininkė Rūta Kučinskienė pristatė Kalvarijos miesto vietos veiklos grupės 2024-2029 metų vietos plėtros strategiją.

Marijampolės regiono plėtros tarybos kolegija priėmė sprendimą, kad Kalvarijos miesto vietos veiklos grupės 2024-2029 metų vietos plėtros strategijos tikslai, uždaviniai ir veiksmai atitinka 2022-2030 metų Marijampolės regiono plėtros plano tikslams.

Kalvarijos miesto vietos veiklos grupės informacija