Naujienos

Kalvarijos miesto vietos veiklos grupė prašo dalyvauti apklausoje!

Kalvarijos miesto vietos veiklos grupė (toliau – KMVVG) prašo dalyvauti apklausoje! Apklausos rezultatai bus apibendrinti ir naudojami rengiant 2024-2029 metų Kalvarijos miesto vietos plėtros strategiją pagal 2021-2027 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto ,,Socialiai atsakingesnė Lietuva” 4.7 uždavinį ,,Skatinti aktyvią įtrauktį, siekiant propaguoti lygias galimybes, nediskriminavimą ir aktyvų dalyvavimą, ir gerinti įsidarbinamumą, …

Kalvarijos miesto vietos veiklos grupė prašo dalyvauti apklausoje! Skaityti toliau »

Sėkmingas Kalvarijos miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimas

Š. m. liepos 10 d. į renginį „Sėkmingas Kalvarijos miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimas“, kuris vyko kavinėje „Imperata“, rinkosi Kalvarijos miesto vietos veiklos grupės valdybos nariai, Kalvarijos savivaldybės administracijos, biudžetinių ir nevyriausybinių organizacijų atstovai, aktyvūs Kalvarijos bendruomenės nariai. Renginio metu Kalvarijos miesto vietos veiklos grupės pirmininkė Rūta Kučinskienė aptarė įgyvendintus projektus, jų apimtis ir poveikį, …

Sėkmingas Kalvarijos miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimas Skaityti toliau »

Skirtas finansavimas Kalvarijos miesto vietos veiklos grupės projektui „Kalvarijos miesto vietos plėtros strategijos 2024-2029 m. parengimas“

Informuojame, kad patvirtintas Kalvarijos miesto vietos veiklos grupės projekto „Kalvarijos miesto vietos plėtros strategijos 2024-2029 m. parengimas“ įgyvendinimo finansavimas. Projekto tikslas – įtraukiant vietos bendruomenę parengti 2024-2029 m. Kalvarijos miesto vietos plėtros strategiją. Projekto tikslinė grupė – Kalvarijos miesto gy ventojai, vietoje veikiančios nevyriausybinės organizacijos ir verslo subjektai, vietos valdžios institucijos ir įstaigos, Kalvarijos miesto …

Skirtas finansavimas Kalvarijos miesto vietos veiklos grupės projektui „Kalvarijos miesto vietos plėtros strategijos 2024-2029 m. parengimas“ Skaityti toliau »

Kalvarijos miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimas

Kalvarijos miesto vietos veiklos grupės nariai birželio 30 d. visuotinio susirinkimo metu patvirtino Kalvarijos miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimo galutinę ataskaitą. Galutinėje Kalvarijos miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimo ataskaitoje atsispindi pagrindinė Kalvarijos miesto vietos veiklos grupės veikla. Ataskaitoje detaliai apžvelgtas visų strategijos veiksmų įgyvendinimas, pateikta įgyvendinimo gerieji pavyzdžiai. Ataskaitoje pateikta informacija apie strategijos rodiklių pasiekimą …

Kalvarijos miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimas Skaityti toliau »

Kviečiame teikti idėjų ir iniciatyvų projektinius pasiūlymus

Siekiant kokybiškai parengti Kalvarijos miesto 2023-2027 m. vietos plėtros strategiją, kviečiame teikti Jūsų idėjų ir iniciatyvų, atitinkančių rengiamos strategijos tikslus ir nukreiptus į tikslines grupes, projektinius pasiūlymus. Remiamos veiklos projektuose Siekiant įgyvendinti 2021–2027 m. Europos Sąjungos fondų investicijų programos 4 prioriteto „Socialiai atsakingesnė Lietuva“ 4.7. uždavinį „Skatinti aktyvią įtrauktį, siekiant propaguoti lygias galimybes, nediskriminavimą ir …

Kviečiame teikti idėjų ir iniciatyvų projektinius pasiūlymus Skaityti toliau »

Kalvarijos miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimas

Š. m. balandžio 19 d. Kalvarijos savivaldybės viešosios bibliotekos salėje įvyko renginys „Kalvarijos miesto vietos plėtros strategija. Įgyvendinimas ir planai“. Renginyje dalyvavo Kalvarijos miesto vietos veiklos grupės valdybos nariai, Kalvarijos savivaldybės administracijos, biudžetinių ir nevyriausybinių organizacijų atstovai, aktyvūs Kalvarijos bendruomenės nariai. Renginio metu Kalvarijos miesto vietos veiklos grupės pirmininkė Rūta Kučinskienė aptarė įgyvendintus projektus, jų …

Kalvarijos miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimas Skaityti toliau »

Kalvarijos miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimas 2022 m.

Kalvarijos miesto vietos veiklos grupės nariai kovo 28 d. visuotinio susirinkimo metu patvirtino Kalvarijos miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimo ataskaitą už 2022 metus. Metinėje Kalvarijos miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimo ataskaitoje atsispindi pagrindinė Kalvarijos miesto vietos veiklos grupės veikla. Ataskaitoje detaliai apžvelgtas visų strategijos veiksmų įgyvendinimas, pateikta įgyvendinimo gerieji pavyzdžiai. Ataskaitoje pateikta informacija apie strategijos …

Kalvarijos miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimas 2022 m. Skaityti toliau »

Asociacija „Kalvarijiečių šeimų klubas“ įgyvendino projektą „Bendrystės vaivorykštė“

Asociacija „Kalvarijiečių šeimų klubas“ kartu su projekto partneriais – VšĮ ,,Aš ypatingas“ ir Kalvarijos savivaldybės neįgaliųjų draugija 2022 m. gruodžio 31 d. baigė įgyvendinti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0483 „Bendrystės vaivorykštė“. Įgyvendintas projektas atitinka Kalvarijos miesto vietos plėtros strategijos 1 tikslo „Skatinti socialinę atskirtį patiriančių Kalvarijos bendruomenės narių socialinę …

Asociacija „Kalvarijiečių šeimų klubas“ įgyvendino projektą „Bendrystės vaivorykštė“ Skaityti toliau »

Įgyvendintas projektas „Šeimai palankios aplinkos kūrimas Kalvarijos mieste socialinę atskirtį patiriančioms šeimoms“

Asociacija „Kalvarijiečių šeimų klubas“ kartu su projekto partneriais – VšĮ ,,Aš ypatingas“ ir Vilkaviškio vyskupijos „Caritu“ 2022 m. gruodžio 31 d. baigė įgyvendinti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų finansuojamą projektą Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0310 „Šeimai palankios aplinkos kūrimas Kalvarijos mieste socialinę atskirtį patiriančioms šeimoms“. Įgyvendintas projektas atitinka Kalvarijos miesto vietos plėtros strategijos 1 tikslo „Skatinti socialinę …

Įgyvendintas projektas „Šeimai palankios aplinkos kūrimas Kalvarijos mieste socialinę atskirtį patiriančioms šeimoms“ Skaityti toliau »