Naujienos

Patvirtinta Kalvarijos miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros 2024-2029 m. strategija

Kalvarijos miesto vietos veiklos grupės nariai lapkričio 30 d. visuotinio susirinkimo metu patvirtino Kalvarijos miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros 2024-2029 metų strategiją. Numatoma, kad Vidaus reikalų ministerijai patvirtinus Kalvarijos miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros 2024-2029 metų strategiją (toliau – Strategija), Kalvarijos mieste Strategijos rėmuose bus galima įgyvendinti projektus, apimančius socialinių ir sociokultūrinių paslaugų […]

Patvirtinta Kalvarijos miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros 2024-2029 m. strategija Read More »

Pritarta Kalvarijos miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros 2024-2029 metų strategijos projektui ir daliniam finansavimui

2023 m. lapkričio 30 d. Kalvarijos savivaldybės tarybos 2023 m. lapkričio 30 d. sprendimu Nr. T-190 (1.5E) pritarta Kalvarijos miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros 2024-2029 metų strategijos projektui ir daliniam finansavimui. Tokiu būdu Kalvarijos mieste veikiančioms nevyriausybinėms organizacijoms, įstaigoms sudarytos sąlygos gauti finansinę paramą teikiant projektų įgyvendinimo planus Kalvarijos miesto vietos veiklos grupės vietos

Pritarta Kalvarijos miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros 2024-2029 metų strategijos projektui ir daliniam finansavimui Read More »

Parengtas Kalvarijos miesto vietos veiklos grupės 2024-2029 metų vietos plėtros strategijos projektas

Kalvarijos miesto vietos veiklos grupė įgyvendindama projektą „Kalvarijos miesto vietos plėtros strategijos 2024-2029 m. parengimas“ Nr. 11-001-T-0036, bendrai finansuojamą Europos Sąjungos lėšomis, parengė „Kalvarijos miesto vietos veiklos grupės 2024 – 2029 metų vietos plėtros strategiją“ (toliau – Strategija). Strategija parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2022 m. spalio 28 įsakyme Nr. 1V-672 „Dėl vietos

Parengtas Kalvarijos miesto vietos veiklos grupės 2024-2029 metų vietos plėtros strategijos projektas Read More »

Kalvarijos miesto vietos plėtros strategijos 2024-2029 m. pristatymas

  2023 m. lapkričio 21 d. įvyko renginys „Kalvarijos miesto vietos plėtros strategijos 2024-2029 m. pristatymas“. Renginio metu, kuriame dalyvavo Kalvarijos miesto organizacijų ir įstaigų atstovai, aktyvūs gyventojai bei kiti suinteresuoti asmenys, Kalvarijos miesto vietos veiklos grupės pirmininkė Rūta Kučinskienė, susirinkusius supažindino su Strategijos tikslais, planuojamais įgyvendinti veiksmais, tikslinėmis grupėmis, rodikliais.   Kalvarijos miesto vietos veiklos

Kalvarijos miesto vietos plėtros strategijos 2024-2029 m. pristatymas Read More »

Įvyko Marijampolės regiono plėtros tarybos kolegijos posėdis

2023 m. lapkričio 15 d. įvyko Marijampolės regiono plėtros tarybos kolegijos posėdis, kuriame Kalvarijos miesto vietos veiklos grupės pirmininkė Rūta Kučinskienė pristatė Kalvarijos miesto vietos veiklos grupės 2024-2029 metų vietos plėtros strategiją. Marijampolės regiono plėtros tarybos kolegija priėmė sprendimą, kad Kalvarijos miesto vietos veiklos grupės 2024-2029 metų vietos plėtros strategijos tikslai, uždaviniai ir veiksmai atitinka

Įvyko Marijampolės regiono plėtros tarybos kolegijos posėdis Read More »

Kviečiame į Kalvarijos miesto vietos plėtros strategijos 2024-2029 m. pristatymą

Kviečiame į Kalvarijos miesto vietos plėtros strategijos 2024-2029 m. pristatymą. Renginyje pristatysime šio laikotarpio vietos plėtros strategijos projektą, strateginius tikslus, uždavinius bei veiksmus, aptarsime galimas veiklas. Dalyvauti kviečiame visas savivaldybės biudžetines ir nevyriausybines organizacijas, dirbančias socialinių paslaugų teikimo ir atskirties mažinimo srityse, socialinius verslus, organizacijas, susijusias su įsidarbinimo galimybių didinimu, kultūros paslaugų teikėjus, visus idėjų

Kviečiame į Kalvarijos miesto vietos plėtros strategijos 2024-2029 m. pristatymą Read More »

Vietos veiklos grupių 2014-2020 m. sėkmingiausiai įgyvendintų projektų apdovanojimų renginys

Spalio 31 d. Kalvarijos miesto vietos veiklos grupės pirmininkė Rūta Kučinskienė ir asociacijos „Kalvarijiečių šeimų klubas“ vadovė Neringa Kalvaitienė dalyvavo vietos veiklos grupių 2014-2020 m. sėkmingiausiai įgyvendintų projektų apdovanojimų renginyje Kaune. Renginio metu, kurį organizavo Vidaus reikalų ministerija, iš viso apdovanotos 13 įstaigos, kurios ekspertų ir atrankos komisijos buvo įvertintos kaip geriausios. Mažinti socialinę atskirtį,

Vietos veiklos grupių 2014-2020 m. sėkmingiausiai įgyvendintų projektų apdovanojimų renginys Read More »

Kalvarijos miesto vietos veiklos grupė prašo dalyvauti apklausoje!

Kalvarijos miesto vietos veiklos grupė (toliau – KMVVG) prašo dalyvauti apklausoje! Apklausos rezultatai bus apibendrinti ir naudojami rengiant 2024-2029 metų Kalvarijos miesto vietos plėtros strategiją pagal 2021-2027 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto ,,Socialiai atsakingesnė Lietuva” 4.7 uždavinį ,,Skatinti aktyvią įtrauktį, siekiant propaguoti lygias galimybes, nediskriminavimą ir aktyvų dalyvavimą, ir gerinti įsidarbinamumą,

Kalvarijos miesto vietos veiklos grupė prašo dalyvauti apklausoje! Read More »

Sėkmingas Kalvarijos miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimas

Š. m. liepos 10 d. į renginį „Sėkmingas Kalvarijos miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimas“, kuris vyko kavinėje „Imperata“, rinkosi Kalvarijos miesto vietos veiklos grupės valdybos nariai, Kalvarijos savivaldybės administracijos, biudžetinių ir nevyriausybinių organizacijų atstovai, aktyvūs Kalvarijos bendruomenės nariai. Renginio metu Kalvarijos miesto vietos veiklos grupės pirmininkė Rūta Kučinskienė aptarė įgyvendintus projektus, jų apimtis ir poveikį,

Sėkmingas Kalvarijos miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimas Read More »

Skirtas finansavimas Kalvarijos miesto vietos veiklos grupės projektui „Kalvarijos miesto vietos plėtros strategijos 2024-2029 m. parengimas“

Informuojame, kad patvirtintas Kalvarijos miesto vietos veiklos grupės projekto „Kalvarijos miesto vietos plėtros strategijos 2024-2029 m. parengimas“ įgyvendinimo finansavimas. Projekto tikslas – įtraukiant vietos bendruomenę parengti 2024-2029 m. Kalvarijos miesto vietos plėtros strategiją. Projekto tikslinė grupė – Kalvarijos miesto gy ventojai, vietoje veikiančios nevyriausybinės organizacijos ir verslo subjektai, vietos valdžios institucijos ir įstaigos, Kalvarijos miesto

Skirtas finansavimas Kalvarijos miesto vietos veiklos grupės projektui „Kalvarijos miesto vietos plėtros strategijos 2024-2029 m. parengimas“ Read More »