Teikiantiems projektus

Įgyvendinamas projektas „Šeimai palankios aplinkos kūrimas Kalvarijos mieste socialinę atskirtį patiriančioms šeimoms“

Asociacija „Kalvarijiečių šeimų klubas“ nuo 2020 m. rugsėjo 4 d. įgyvendina Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų finansuojamą projektą Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0310 „Šeimai palankios aplinkos kūrimas Kalvarijos mieste socialinę atskirtį patiriančioms šeimoms“. Įgyvendinamas projektas atitinka Kalvarijos miesto vietos plėtros strategijos 1 tikslo „Skatinti socialinę atskirtį patiriančių Kalvarijos bendruomenės narių socialinę integraciją“ 1.2 uždavinio „Skatinti socialinę atskirtį patiriančių […]

Įgyvendinamas projektas „Šeimai palankios aplinkos kūrimas Kalvarijos mieste socialinę atskirtį patiriančioms šeimoms“ Read More »

Kalvarijos miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimas

Kalvarijos miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimui skirtos lėšos išdalytos, patvirtinti vietos plėtros projektų sąrašai. Šis etapas baigtas, linkime sėkmės pareiškėjams teikiant paraiškas ir įgyvendinant projektus. Pateikiame patvirtintus vietos plėtros projektų sąrašus: Vietos plėtros projektų sąrašas Nr. VPPS-1 Veiksmui 1.1.2 Vietos plėtros projektų sąrašas Nr. VPPS-2 Veiksmui 1.2.1 Vietos plėtros projektų sąrašas Nr. VPPS-3 Veiksmui 1.2.2

Kalvarijos miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimas Read More »

Balandžio 6 d. skelbsime III kvietimą

Balandžio 6 d. skelbsime III kvietimą teikti projektinius pasiūlymus Kalvarijos miesto vietos plėtros strategijos 1 ir 2 tikslui įgyvendinti. Pirmas tikslas – socialinę atskirtį patiriančių Kalvarijos bendruomenės narių socialinė integracija į visuomenę. Antras tikslas – Kalvarijos miesto gyventojų užimtumo didinimas, gerinant jų įsidarbinimo ir verslo kūrimo galimybes.

Balandžio 6 d. skelbsime III kvietimą Read More »

Patvirtinti du siūlomų finansuoti vietos plėtros projektinių pasiūlymų sąrašai

Įvertinus pateiktus projektinius pasiūlymus, į siūlomų finansuoti projektinių pasiūlymų sąrašus 2019 m. rugpjūčio 23 dienos valdybos narių susirinkime, patvirtinti du projektinių pasiūlymų sąrašai, į kuriuos įtrauktas 1 projektas 1.2.1. veiksmui ir 1 projektas 1.2.2. veiksmui. Projektinių pasiūlymų sąrašas 1.2.1 veiksmui Projektinių pasiūlymų sąrašas 1.2.2 veiksmui

Patvirtinti du siūlomų finansuoti vietos plėtros projektinių pasiūlymų sąrašai Read More »

Dėl 2014–2020 metų ES fondų investicijų VP 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927 priemonės „Spartesnis vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo pakeitimo

Informuojame, kad vidaus reikalų ministro įsakymas  Nr. 1V-570  „Dėl vidaus reikalų ministro 2018 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 1V-977 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu” Nr. 08.6.1-ESFA-T-927 priemonės „Spartesnis vietos plėtros strategijų įgyvendinimas” projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo” pakeitimo (toliau – Įsakymas)

Dėl 2014–2020 metų ES fondų investicijų VP 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927 priemonės „Spartesnis vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo pakeitimo Read More »

Įvyko mokymai potencialiems projektų pareiškėjams

Š. m. birželio 18 d. Kalvarijos krašto muziejaus salėje jau trečiąkart vyko mokymai potencialiems vietos projektų pareiškėjams pagal kvietimą teikti projektinius pasiūlymus veiksmams Nr.1.1.1, 1.1.2, 1.2.1, 1.2.2., 1.2.3., 1.2.4. Mokymų metu galimi projektų pareiškėjai konsultavosi apie paraiškų teikimą, reikalavimus pareiškėjams, tikslinėms grupėms. Taip pat dalyviams buvo pristatyti reikalavimai projektinių pasiūlymų parengtumui ir įgyvendinimui, išlaidų tinkamumo

Įvyko mokymai potencialiems projektų pareiškėjams Read More »

Mokymai potencialiems projektų pareiškėjams

Kalvarijos miesto vietos veiklos grupė įgyvendindama projektą Nr. 8.6.1-ESFA-T-910-04-0004 „Kalvarijos miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimo administravimas“ organizuoja mokymus potencialiems vietos projektų pareiškėjams, pagal kvietimą teikti projektinius pasiūlymus veiksmams Nr.1.1.1, 1.1.2, 1.2.1, 1.2.2., 1.2.3., 1.2.4. Mokymų temos: Reikalavimai projektinių pasiūlymų parengtumui ir įgyvendinimui. Projektinių pasiūlymų išlaidų tinkamumo / netinkamumo finansuoti reikalavimai. Mokymų datos: 2019 m. gegužės

Mokymai potencialiems projektų pareiškėjams Read More »