Įgyvendinantiems projektus

Patvirtinti siūlomų finansuoti Kalvarijos miesto vietos plėtros projektų sąrašai

Antrojo kvietimo teikti projektinius pasiūlymus metu organizacijos teikė tiek pirmajam, tiek antrajam Kalvarijos miesto vietos plėtros strategijos tikslui įgyvendinti skirtus projektinius pasiūlymus. Pirmasis tikslas – socialinę atskirtį patiriančių Kalvarijos bendruomenės narių socialinė integracija į visuomenę. Antrasis tikslas – Kalvarijos miesto gyventojų užimtumo didinimas, gerinant jų įsidarbinimo ir verslo kūrimo galimybes. Įvertinus pateiktus projektinius pasiūlymus, į …

Patvirtinti siūlomų finansuoti Kalvarijos miesto vietos plėtros projektų sąrašai Skaityti toliau »