Įgyvendinantiems projektus

Įgyvendinamas projektas „Psichosocialinės pagalbos sunkiems ligoniams ir jų artimiesiems teikimas Kalvarijos savivaldybėje pasitelkiant savanorius“

VšĮ Kalvarijos ligoninė nuo 2020 m. liepos 29 d. įgyvendina Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų finansuojamą projektą Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0312 „Psichosocialinės pagalbos sunkiems ligoniams ir jų artimiesiems teikimas Kalvarijos savivaldybėje pasitelkiant savanorius“. Įgyvendinamas projektas atitinka Kalvarijos miesto vietos plėtros strategijos 1 tikslo „Skatinti socialinę atskirtį patiriančių Kalvarijos bendruomenės narių socialinę integraciją“ 1.1 uždavinio „Teikti socialinės priežiūros, …

Įgyvendinamas projektas „Psichosocialinės pagalbos sunkiems ligoniams ir jų artimiesiems teikimas Kalvarijos savivaldybėje pasitelkiant savanorius“ Skaityti toliau »

Įgyvendinamas projektas „Ateik, pažink ir dalyvauk“

Kalvarijos globos ir užimtumo centras kartu su projekto partneriais – Kalvarijos vietos veiklos grupė, Kalvarijos vaikų ir jaunimo klubas „Arka“ nuo 2020 m. lapkričio 6 d. įgyvendina iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų bendrai finansuojamą projektą Nr.08.6.1-ESFA-T-927-01-0411 ,,Ateik pažink ir dalyvauk“. Įgyvendinamas projektas atitinka Kalvarijos miesto vietos plėtros strategijos 1 tikslo „Skatinti socialinę atskirtį patiriančių Kalvarijos …

Įgyvendinamas projektas „Ateik, pažink ir dalyvauk“ Skaityti toliau »

Kalvarijos globos ir užimtumo centras įgyvendino projektą „Vyresnio amžiaus asmenų ir neįgaliųjų integravimas į visuomeninį gyvenimą“

Kalvarijos globos ir užimtumo centras kartu su partneriu, kuris yra NVO – Kalvarijos savivaldybės neįgaliųjų draugija, sėkmingai įgyvendino iš Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0412 „Vyresnio amžiaus asmenų ir neįgaliųjų integravimas į visuomeninį gyvenimą.“ Šis projektas atitinka Kalvarijos miesto vietos plėtros strategijos 1 tikslo „Skatinti socialinę atskirtį patiriančių Kalvarijos bendruomenės narių …

Kalvarijos globos ir užimtumo centras įgyvendino projektą „Vyresnio amžiaus asmenų ir neįgaliųjų integravimas į visuomeninį gyvenimą“ Skaityti toliau »

Kalvarijos miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimas 2020 m.

Kalvarijos miesto vietos veiklos grupės nariai kovo 30 d. visuotinio susirinkimo metu patvirtino Kalvarijos miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimo ataskaitą už 2020 metus. Metinėje Kalvarijos miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimo ataskaitoje atsispindi pagrindinė Kalvarijos miesto vietos veiklos grupės veikla. Ataskaitoje detaliai apžvelgtas visų strategijos veiksmų įgyvendinimas, pateikta įgyvendinimo gerieji pavyzdžiai. Ataskaitoje pateikta informacija apie paskelbtus …

Kalvarijos miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimas 2020 m. Skaityti toliau »

Interaktyvaus leidinio „Miestų bendruomenių projektai 2017-2021“ pristatymas

Miestų vietos veiklos grupių tinklas 2021 m. kovo 25 d. nuotoliniu būdu organizavo renginį, kurio metu buvo pristatytas interaktyvus leidinys „Miestų bendruomenių projektai 2017-2021“. Leidinyje pristatomos bendruomenių įgyvendinamos išskirtinės idėjos ir populiariausios iniciatyvos, jautriausiai paliečiančios socialinę atskirtį patiriančius gyventojus. Naujame leidinyje apie miestų bendruomenių projektus pristatomi sėkmingai įgyvendinami Kalvarijos gimnazijos ir Kalvarijos savivaldybės kultūros centro …

Interaktyvaus leidinio „Miestų bendruomenių projektai 2017-2021“ pristatymas Skaityti toliau »

Kalvarijos miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimas

Informuojame, kad Kalvarijos mieste įgyvendinama 18 projektų pagal Kalvarijos miesto vietos plėtros strategijos 1 ir 2 tikslus. Pirmas tikslas – socialinę atskirtį patiriančių Kalvarijos bendruomenės narių socialinė integracija į visuomenę. Antras tikslas – Kalvarijos miesto gyventojų užimtumo didinimas, gerinant jų įsidarbinimo ir verslo kūrimo galimybes. Organizacijos pasirašė finansavimo sutartis su Europos socialinio fondo agentūra ir …

Kalvarijos miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimas Skaityti toliau »

Kalvarijos savivaldybės kultūros centras pradėjo įgyvendinti projektą „Pažink, dalyvauk, pramogauk“

Europos socialinio fondo agentūra, atstovaujama direktoriaus Povilo Česonio, ir Kalvarijos savivaldybės kultūros centras, atstovaujamas direktorės Laimos Kupstienės, 2020 m. gruodžio 18 d. pasirašė iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0471 „Pažink, dalyvauk, pramogauk“ įgyvendinimo sutartį. Įgyvendinamas projektas atitinka Kalvarijos miesto vietos plėtros strategijos 1 tikslo „Skatinti socialinę atskirtį patiriančių Kalvarijos bendruomenės …

Kalvarijos savivaldybės kultūros centras pradėjo įgyvendinti projektą „Pažink, dalyvauk, pramogauk“ Skaityti toliau »

Asociacija „Skambėjimas“ pradėjo įgyvendinti projektą „#turiuKUReit“

Įgyvendinamas projektas atitinka Kalvarijos miesto vietos plėtros strategijos 1 tikslo „Skatinti socialinę atskirtį patiriančių Kalvarijos bendruomenės narių socialinę integraciją“ 1.2 uždavinio „Skatinti socialinę atskirtį patiriančių gyventojų integraciją į visuomenės gyvenimą per bendruomenines kultūrines, edukacines, menines, sporto ir sveikatinimo bei kitas iniciatyvas“ veiksmą 1.2.1. „Skatinti socialinę atskirtį patiriančių gyventojų integraciją į visuomenės gyvenimą per bendruomenines kultūrines, …

Asociacija „Skambėjimas“ pradėjo įgyvendinti projektą „#turiuKUReit“ Skaityti toliau »

VšĮ „Sveikatingumo idėjos“ pradėjo įgyvendinti projektą „Smulkaus ir vidutinio verslo kūrimosi skatinimas Kalvarijos mieste“

Įgyvendinamas projektas atitinka Kalvarijos miesto vietos plėtros strategijos 2 tikslo „Kalvarijos miesto gyventojų užimtumo didinimas, gerinant jų įsidarbinimo ir verslo kūrimo galimybes“ 2.2 uždavinio „Sudaryti galimybes smulkaus ir vidutinio verslo kūrimuisi ir plėtrai Kalvarijos mieste“ veiksmą 2.2.1 „Smulkaus ir vidutinio verslo kūrimosi Kalvarijos mieste skatinimas suteikiant paramą verslo pradžiai“. Europos socialinio fondo agentūra, atstovaujama direktoriaus …

VšĮ „Sveikatingumo idėjos“ pradėjo įgyvendinti projektą „Smulkaus ir vidutinio verslo kūrimosi skatinimas Kalvarijos mieste“ Skaityti toliau »

Kalvarijos miesto vietos veiklos grupė pradėjo įgyvendinti projektą „Bendradarbiavimo tinklų kūrimas siekiant kurti palankesnę aplinką besikuriančiam verslui Kalvarijos mieste“

Įgyvendinamas projektas atitinka Kalvarijos miesto vietos plėtros strategijos 2 tikslo „Kalvarijos miesto gyventojų užimtumo didinimas, gerinant jų įsidarbinimo ir verslo kūrimo galimybes“ 2.2 uždavinio „Sudaryti galimybes smulkaus ir vidutinio verslo kūrimuisi ir plėtrai Kalvarijos mieste“ veiksmą 2.2.2 „Mentorystės, tarpininkavimo ir konsultavimo verslo kūrimo ir plėtros klausimais paslaugos bedarbiams ir darbingiems neaktyviems gyventojams ir besikuriančiam verslui, …

Kalvarijos miesto vietos veiklos grupė pradėjo įgyvendinti projektą „Bendradarbiavimo tinklų kūrimas siekiant kurti palankesnę aplinką besikuriančiam verslui Kalvarijos mieste“ Skaityti toliau »