Be kategorijos

Patikslinta „Kalvarijos miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros 2024-2029 metų strategija”

Kviečiame susipažinti su patikslinta Kalvarijos miesto vietos veiklos grupės parengta  „Kalvarijos miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros 2024-2029 metų strategija” Klausimus ir pasiūlymus siųsti el. pašto adresu: kalvarijosmiestovvg@gmail.com    Kalvarijos miesto vietos veiklos grupės informacija      

Patikslinta „Kalvarijos miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros 2024-2029 metų strategija” Read More »

Parengtas Kalvarijos miesto vietos veiklos grupės 2024-2029 metų vietos plėtros strategijos projektas

Kalvarijos miesto vietos veiklos grupė įgyvendindama projektą „Kalvarijos miesto vietos plėtros strategijos 2024-2029 m. parengimas“ Nr. 11-001-T-0036, bendrai finansuojamą Europos Sąjungos lėšomis, parengė „Kalvarijos miesto vietos veiklos grupės 2024 – 2029 metų vietos plėtros strategiją“ (toliau – Strategija). Strategija parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2022 m. spalio 28 įsakyme Nr. 1V-672 „Dėl vietos

Parengtas Kalvarijos miesto vietos veiklos grupės 2024-2029 metų vietos plėtros strategijos projektas Read More »

Kalvarijos miesto vietos plėtros strategijos 2024-2029 m. pristatymas

  2023 m. lapkričio 21 d. įvyko renginys „Kalvarijos miesto vietos plėtros strategijos 2024-2029 m. pristatymas“. Renginio metu, kuriame dalyvavo Kalvarijos miesto organizacijų ir įstaigų atstovai, aktyvūs gyventojai bei kiti suinteresuoti asmenys, Kalvarijos miesto vietos veiklos grupės pirmininkė Rūta Kučinskienė, susirinkusius supažindino su Strategijos tikslais, planuojamais įgyvendinti veiksmais, tikslinėmis grupėmis, rodikliais.   Kalvarijos miesto vietos veiklos

Kalvarijos miesto vietos plėtros strategijos 2024-2029 m. pristatymas Read More »

Kalvarijos miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimas 2022 m.

Kalvarijos miesto vietos veiklos grupės nariai kovo 28 d. visuotinio susirinkimo metu patvirtino Kalvarijos miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimo ataskaitą už 2022 metus. Metinėje Kalvarijos miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimo ataskaitoje atsispindi pagrindinė Kalvarijos miesto vietos veiklos grupės veikla. Ataskaitoje detaliai apžvelgtas visų strategijos veiksmų įgyvendinimas, pateikta įgyvendinimo gerieji pavyzdžiai. Ataskaitoje pateikta informacija apie strategijos

Kalvarijos miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimas 2022 m. Read More »

Išvyka į Lietuvos nacionalinį operos ir baleto teatrą

Asociacija „Kalvarijos Trečiojo amžiaus universitetas“ įgyvendina projektą „Galimybės tavo rankose“. Sausio 27 dieną projekto dalyviai lankėsi Lietuvos nacionaliniame operos ir baleto teatre, kur buvo rodomas baletas „Don Kichotas“. Projektas parengtas pagal Kalvarijos miesto vietos plėtros strategijos 1 tikslo „Skatinti socialinę atskirtį patiriančių Kalvarijos bendruomenės narių socialinę integraciją“ 1.2. uždavinio „Skatinti socialinę atskirtį patiriančių gyventojų integraciją

Išvyka į Lietuvos nacionalinį operos ir baleto teatrą Read More »

Psichologijos paskaita „Psichorelaksacija – sielos ir kūno poilsis“

Asociacija „Kalvarijos Trečiojo amžiaus universitetas“ įgyvendina projektą „Galimybės tavo rankose“. Sausio 21 dieną Kalvarijos savivaldybės viešojoje bibliotekoje vyko psichologijos paskaita „Psichorelaksacija – sielos ir kūno poilsis“. Lektorė – psichologė Brigita Gelumbauskienė. Projektas parengtas pagal Kalvarijos miesto vietos plėtros strategijos 1 tikslo „Skatinti socialinę atskirtį patiriančių Kalvarijos bendruomenės narių socialinę integraciją“ 1.2. uždavinio „Skatinti socialinę atskirtį

Psichologijos paskaita „Psichorelaksacija – sielos ir kūno poilsis“ Read More »

Kalvarijos globos ir užimtumo centras įgyvendina projektą „Ateik, pažink ir dalyvauk“

Kalvarijos globos ir užimtumo centras kartu su projekto partneriais – Kalvarijos vietos veiklos grupė, Kalvarijos vaikų ir jaunimo klubas „Arka“ nuo 2020 m. lapkričio 6 d. įgyvendina iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų bendrai finansuojamą projektą Nr.08.6.1-ESFA-T-927-01-0411 ,,Ateik pažink ir dalyvauk“. Įgyvendinamas projektas atitinka Kalvarijos miesto vietos plėtros strategijos 1 tikslo „Skatinti socialinę atskirtį patiriančių Kalvarijos

Kalvarijos globos ir užimtumo centras įgyvendina projektą „Ateik, pažink ir dalyvauk“ Read More »

Kviečiame tapti Kalvarijos miesto vietos veiklos grupės nariais

Kviečiame Kalvarijos miesto nevyriausybines organizacijas, verslo įmones ir socialinių partnerių organizacijas tapti Kalvarijos miesto vietos veiklos grupės nariais. Norėdami tapti Kalvarijos miesto vietos veiklos grupės nariu, turite pateikti: laisvos formos juridinio asmens vadovo prašymą tapti Kalvarijos miesto vietos veiklos grupės nariu; registravimo pažymėjimą; juridinio nario sprendimą dėl stojimo į Kalvarijos miesto vietos veiklos grupę ir

Kviečiame tapti Kalvarijos miesto vietos veiklos grupės nariais Read More »