Dokumentai

Steigimo dokumentai, asociacijos valdybos ir visuotinių susirinkimų protokolai, ataskaitos.

Asociacijos steigimo dokumentai

Asociacijos įstatai ir VĮ Registrų centras išrašas

Asociacijos valdybos protokolai

Kolegalaus Asociacijos valdymo organo protokolai

Visuotinių susirinkimų protokolai

Asociacijos visuotinių susirinkimų protokolai.

Viešieji pirkimai

Supaprastintos viešųjų pirkimų taisyklės

Finansinės ataskaitos

Kolegalaus Asociacijos valdymo organo protokolai

Kalvarijos miesto vietos veiklos grupė paveikslėlis12