Teikiantiems projektus

Patikslinti 2.2.2 veiksmo dokumentai

Patikslinti 2.2.2 veiksmo dokumentai

Informuojame, kad dėl įsivėlusios techninės klaidos buvo patikslinti veiksmo 1.1.1. "Bendruomenės inicijuotas, savanoriškas pagalbos teikimas socialinę atskirtį patiriantiems bendruomenės nariams, panaudojant naujus socialinę atskirtį patiriančių …

Read More
Kalvarijos miesto vietos veiklos grupė paveikslėlis1

Mokymai potencialiems projektų pareiškėjams

Kalvarijos miesto vietos veiklos grupė įgyvendindama projektą Nr. 8.6.1-ESFA-T-910-04-0004 „Kalvarijos miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimo administravimas“ organizuoja mokymus potencialiems vietos projektų pareiškėjams, pagal kvietimą teikti …

Read More

Teisės aktai

Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės

Dėl 2014–2020 metų europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ nr. 08.6.1-ESFA-V-911 priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo

Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927 priemonės „Spartesnis vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas ES Nr. 1303/2013

Lietuvos Respublikos partnerystės sutartis EK 2014 06 20

2014-2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programa EK 2014 09 08

Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų įgyvendinant Veiksmų programą taisyklės LRV 2014 06 04 nutarimas Nr. 528

Veiksmų programos administravimo taisyklės LRV 2014 10 03 nutarimas Nr. 1090

Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės FM 2014 10 08 įsakymas Nr. 1K-316

Vietos plėtros strategijų rengimo taisyklės VRM 2015 01 22 įsakymas Nr. 1V-36

Vietos plėtros strategijų atrankos ir įgyvendinimo taisyklės VRM 2015 12 11 įsakymas Nr. 1V-992

Priemonės ,,Vietos plėtros strategijų rengimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašas VRM 2015 05 18 įsakymas Nr. 1V-402

Priemonės ,,Vietos plėtros strategijų administravimas“ PFSA VRM 2016 07 07 įsakymas Nr. 1V-483

Priemonės ,,Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ PFSA VRM 2017 01 30 įsakymas Nr. 1V-77

Dėl socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo

2014-2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programa​

Probleminių situacijų infografinis bukletas    http://www.bendrasisplanas.lt/