Patvirtinti du siūlomų finansuoti vietos plėtros projektinių pasiūlymų sąrašai

Kalvarijos miesto vietos veiklos grupė paveikslėlis1

Įvertinus pateiktus projektinius pasiūlymus, į siūlomų finansuoti projektinių pasiūlymų sąrašus 2019 m. rugpjūčio 23 dienos valdybos narių susirinkime, patvirtinti du projektinių pasiūlymų sąrašai, į kuriuos įtrauktas 1 projektas 1.2.1. veiksmui ir 1 projektas 1.2.2. veiksmui.

Projektinių pasiūlymų sąrašas 1.2.1 veiksmui
Projektinių pasiūlymų sąrašas 1.2.2 veiksmui