Kalvarijos miesto vietos veiklos grupė

Mūsų tikslas yra pagerinti vietines įsidarbinimo galimybes ir didinti bendruomenių socialinę integraciją, išnaudojant vietos bendruomenių, verslo ir vietos valdžios ryšius.

Apie mus

Ieškome naujoviškų ir efektyvių būdų vietos gamtiniams, kultūriniams, žmonių ir kitiems materialiems bei nematerialiems ištekliams panaudoti Kalvarijos miesto plėtrai. Pagrindiniai mūsų veiklos tikslai yra:

Kalvarijos miesto vietos veiklos grupė paveikslėlis

Bendradarbiavimas

Telkti suinteresuotų vietos valdžios, verslo, nevyriausybinių ir kitų įstaigų bei organizacijų pastangas.

Kalvarijos miesto vietos veiklos grupė paveikslėlis

Socialinė integracija

Siekti pagerinti vietos įdarbinimo galimybes ir didinti bendruomenių socialinę integraciją.

Kalvarijos miesto vietos veiklos grupė paveikslėlis

Iniciatyvų palaikymas

Skatinti ir palaikyti miesto žmonių iniciatyvas verslo, gamtos apsaugos, švietimo ir kitose srityse.

Strategijos įgyvendinimas

Rengti ir įgyvendinti vietos plėtros strategiją.

Organizavimas

Organizuoti ir teikti paramą miesto plėtros projektams ir iniciatyvoms įgyvendinti.

Projektų rengimas

Inicijuoti jaunimo ir kitų nevyriausybinių organizacijų programų ir projektų rengimą miesto bendruomenėse.