Balandžio 6 d. skelbsime III kvietimą

Balandžio 6 d. skelbsime III kvietimą

Balandžio 6 d. skelbsime III kvietimą teikti projektinius pasiūlymus Kalvarijos miesto vietos plėtros strategijos 1 ir 2 tikslui įgyvendinti. Pirmas tikslas – socialinę atskirtį patiriančių Kalvarijos bendruomenės narių socialinė integracija į visuomenę. Antras tikslas – Kalvarijos miesto gyventojų užimtumo didinimas, gerinant jų įsidarbinimo ir verslo kūrimo galimybes.