Kalvarijos miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimas 2019 m.

Kalvarijos miesto vietos veiklos grupė paveikslėlis7

Kalvarijos miesto vietos veiklos grupės nariai kovo 30 d. visuotinio susirinkimo metu patvirtino Kalvarijos miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimo ataskaitą už 2019 metus.

Metinėje Kalvarijos miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimo ataskaitoje atsispindi pagrindinė Kalvarijos miesto vietos veiklos grupės veikla. Ataskaitoje pateikta informacija apie paskelbtus kvietimus, vykdytus mokymus ir kitas kompetencijų stiprinimo veiklas, valdybos posėdžius ir visuotinius susirinkimus bei jų metu priimtus svarbiausius sprendimus.

Nustatytos problemos, su kuriomis Kalvarijos miesto vietos veiklos grupė susidūrė per ataskaitinį laikotarpį, siekdama strategijos įgyvendinimo pažangos.

Su Kalvarijos miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimo ataskaita už 2019 m. galite susipažinti Kalvarijos miesto vietos veiklos grupės interneto svetainėje: https://kalvarijosmiestovvg.lt/apie-mus/dokumentai/strategijos-igyvendinimo-ataskaitos