Kviečiame tapti Kalvarijos miesto vietos veiklos grupės nariais

Kviečiame Kalvarijos miesto nevyriausybines organizacijas, verslo įmones ir socialinių partnerių organizacijas tapti Kalvarijos miesto vietos veiklos grupės nariais.

Norėdami tapti Kalvarijos miesto vietos veiklos grupės nariu, turite pateikti:

  • laisvos formos juridinio asmens vadovo prašymą tapti Kalvarijos miesto vietos veiklos grupės nariu;
  • registravimo pažymėjimą;
  • juridinio nario sprendimą dėl stojimo į Kalvarijos miesto vietos veiklos grupę ir įgaliojimą atstovauti;
  • bent vieną rekomendaciją iš Kalvarijos miesto vietos veiklos grupės narių apie vykdomą aktyvią socialinę, ekonominę, kultūrinę veiklą Kalvarijos mieste.

Prašymus (su pridedamais dokumentais) siųsti el. paštu kalvarijosmiestovvg@gmail.com arba adresu Laisvės g. 2, Kalvarija.

Kalvarijos miesto vietos veiklos grupės informacija