Asociacija „Kalvarijiečių šeimų klubas“ įgyvendino projektą „Bendrystės vaivorykštė“

Asociacija „Kalvarijiečių šeimų klubas“ kartu su projekto partneriais – VšĮ ,,Aš ypatingas“ ir Kalvarijos savivaldybės neįgaliųjų draugija 2022 m. gruodžio 31 d. baigė įgyvendinti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0483 „Bendrystės vaivorykštė“.

Įgyvendintas projektas atitinka Kalvarijos miesto vietos plėtros strategijos 1 tikslo „Skatinti socialinę atskirtį patiriančių Kalvarijos bendruomenės narių socialinę integraciją“ 1.2 uždavinio „Skatinti socialinę atskirtį patiriančių gyventojų integraciją į visuomenės gyvenimą per bendruomenines kultūrines, edukacines, menines, sporto ir sveikos gyvensenos bei kitas iniciatyvas“ veiksmą 1.2.4 „Vyresnio amžiaus asmenų ir neįgaliųjų integravimas į visuomeninį gyvenimą, sudarant sąlygas jiems mokytis, aktyviai ilsėtis, įgyti kvalifikaciją ir dirbti, informacijos apie socialines paslaugas Kalvarijoje teikimas jiems prieinamais kanalais“.

Projekto įgyvendinimo metu apmokyti 5 savanoriai darbui su negalią turinčiais ir vyresnio amžiaus žmonėmis, organizuota neuroedukacinių užsiėmimų ciklas, išvykos į Jūrų muziejų, delfinariumą, tarptautinės neįgaliųjų dienos ir pasaulinės autizmo dienos minėjimo renginiai.

                                           Asociacijos „Kalvarijiečių šeimų klubas“ informacija