2019 m. gegužės 21 d. skelbsime kvietimus teikti projektinius pasiūlymus

Š. m. gegužės 21 d. skelbsime kvietimus teikti projektinius pasiūlymus Kalvarijos miesto vietos plėtros strategijos 1 tikslui įgyvendinti: Skatinti socialinę atskirtį patiriančių Kalvarijos bendruomenės narių socialinę integraciją. Daugiau informacijos: Kalvarijos miesto VVG būstinėje (Laisvės g. 2, Kalvarija, 2 aukštas) El.paštu: kalvarijosmiestovvg@gmail.com Tel. nr.: +370 657 66 436