2019 m. gegužės 21 d. skelbsime kvietimus teikti projektinius pasiūlymus

Kvietimai teikti projektinius pasiūlymus Kalvarijos miesto vietos plėtros strategijos 1 tikslui įgyvendinti
Š. m. gegužės 21 d. skelbsime kvietimus teikti projektinius pasiūlymus Kalvarijos miesto vietos plėtros strategijos 1 tikslui įgyvendinti: Skatinti socialinę atskirtį patiriančių Kalvarijos bendruomenės narių socialinę integraciją.
Daugiau informacijos:
Kalvarijos miesto VVG būstinėje (Laisvės g. 2, Kalvarija, 2 aukštas)
Tel. nr.: +370 657 66 436
Kvietimai teikti projektinius pasiūlymus Kalvarijos miesto vietos plėtros strategijos 1 tikslui įgyvendinti