Kalvarijos miesto vietos plėtros strategijos pristatymas

Kalvarijos miesto vietos veiklos grupė paveikslėlis8

Š. m. balandžio 24 d. Kalvarijos savivaldybės tarybos posėdžių salėje vyko Kalvarijos miesto vietos veiklos grupės informacinis renginys, kurio metu buvo pristatoma Kalvarijos vietos plėtros strategija ir jos įgyvendinimas. Įgyvendinant Kalvarijos vietos plėtros strategiją viešieji ir privatūs juridiniai asmenys, kurių veiklos vykdymo vieta yra vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje, visos nevyriausybinės organizacijos, biudžetinės įstaigos, verslo asociacijos, žmonės, norintys steigti verslą, galės teikti paraiškas strategijoje numatytoms priemonėms įgyvendinti, o jų veiklos bus nukreiptos į socialinės atskirties mažinimą, taip pat darbingų gyventojų socialinės integracijos didinimą ir jų padėties darbo rinkoje gerinimą, neaktyvių darbingų gyventojų užimtumo didinimą įgyvendinant neformalias iniciatyvas, taip pat gyventojų verslumo didinimą, t. y. verslo kūrimui ir pradedamo verslo plėtojimui reikalingų gebėjimų stiprinimą, bendradarbiavimo ir informacijos sklaidos tinklų vystymą ir palaikymą bei gyventojų savanoriškos veiklos skatinimą, mokymą.

Pamatyti Kalvarijos miesto vietos plėtros strategiją >>