Pritarta Kalvarijos miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros 2024-2029 metų strategijos projektui ir daliniam finansavimui

2023 m. lapkričio 30 d. Kalvarijos savivaldybės tarybos 2023 m. lapkričio 30 d. sprendimu Nr. T-190 (1.5E) pritarta Kalvarijos miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros 2024-2029 metų strategijos projektui ir daliniam finansavimui.
Tokiu būdu Kalvarijos mieste veikiančioms nevyriausybinėms organizacijoms, įstaigoms sudarytos sąlygos gauti finansinę paramą teikiant projektų įgyvendinimo planus Kalvarijos miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros 2024-2029 metų strategijos įgyvendinimui.
Kalvarijos miesto vietos veiklos grupės informacija