Kalvarijos Trečiojo amžiaus universitetas įgyvendina projektą „Galimybės tavo rankose”

 

Rugsėjo 30 d. Kalvarijos savivaldybės viešojoje bibliotekoje vyko Kalvarijos Trečiojo amžiaus universiteto mokslo metų pradžios šventė „Sveiki sugrįžę“, skirta organizacijos dešimtmečiui paminėti. Kalvarijos TAU direktorė Laima Karpavičienė renginio dalyvius pakvietė pakeliauti organizacijos dešimtmečio veiklos vingiais, pristatė veikiančius fakultetus ir ragino mokytis visą gyvenimą.

Sveikinimo žodį tarė Kalvarijos savivaldybės meras Vincas Plikaitis, administracijos direktorius Kęstas Spūdys, Kalvarijos miesto VVG pirmininkė Rūta Kučinskienė. Daug gražių žodžių ir šiltus sveikinimus išsakė Kalvarijos TAU steigėjai Rūta Grigaliūnienė ir Juozas Švedas, Kalvarijos literatų klubo „Rasa“ atstovai bei studentai.

Renginio metu buvo organizuota viktorina „Kalvarijos TAU-10“, kurią vedė Kalvarijos savivaldybės viešosios bibliotekos Informacijos ir kraštotyros skyriaus vedėja Sigita Palionienė. Visuomenės sveikatos specialistė Rasa Brokienė kalbėjo apie žaliųjų kokteilių naudą žmogaus organizmui, vyko jų paruošimo mokymai bei kokteilių degustacija.

Renginio dalyviams koncertavo Liudvinavo vokalinis ansamblis „Bravo“ vadovė (J. Stražnickaitė). TAU studentus linksmino kaimo kapela „Gegužio žiedai“ (vadovas V. Svitojus).

Kalvarijos Trečiojo amžiaus universiteto mokslo metų pradžios šventę „Sveiki sugrįžę“ moderavo Kultūros, istorijos ir turizmo fakulteto kuratorė Asta Jankeliūnienė.

Projektas parengtas pagal Kalvarijos miesto vietos plėtros strategijos 1 tikslo „Skatinti socialinę atskirtį patiriančių Kalvarijos bendruomenės narių socialinę integraciją“ 1.2 uždavinio „Skatinti socialinę atskirtį patiriančių gyventojų integraciją į visuomenės gyvenimą per bendruomenines kultūrines, edukacines, menines, sporto ir sveikos gyvensenos bei kitas iniciatyvas“ veiksmą 1.2.1 „Socialinę atskirtį patiriančių bendruomenės narių socialinės integracijos didinimas, įtraukiant juos į kultūrines, edukacines, menines, sportines ir kitas veiklas, kultūrinį bendruomenės gyvenimą“. Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

 

Asociacijos „Kalvarijos Trečiojo amžiaus universitetas“ informacija