Edukacinė kelionė „Rietavas–Plungė–Plateliai“

Balandžio 23-24 dienomis organizuota kelionė „Rietavas–Plungė–Plateliai“. Jos metu asociacijos „Kalvarijos Trečiojo amžiaus universitetas“ studentai aplankė Rietavo Oginskių kultūros istorijos muziejų, Rietavo Šv. arkangelo Mykolo bažnyčią, susipažino su miesto istorija. Pažintį su istorinėmis vietovėmis tęsė Žemaičių dailės muziejuje Plungėje, kadaise buvusiuose Kunigaikščio Mykolo Oginskio rūmuose bei jų parke. Prie Žemaitijos regiono tradicijų ir papročių kelionės dalyviai prisilietė kaimo turizmo sodyboje „Iešnalė“ dalyvaudami edukacinėje programoje „Žemaičių valgiai“, o Beržono kaime apžiūrėjo Šv. vyskupo Stanislovo bažnyčią ir 14 medinių Kristaus Kryžiaus kelio stočių. Taip pat užkopė į Siberijos apžvalgos bokštą, aplankė Litvakų atminimo sodą bei Šaltojo karo ekspoziciją. Grįždami namo pasivaikščiojo Sudargo piliakalnių komplekse įrengtais takais.

Asociacija „Kalvarijos Trečiojo amžiaus universitetas“ įgyvendina projektą „Galimybės tavo rankose“. Projektas parengtas pagal Kalvarijos miesto vietos plėtros strategijos 1 tikslo „Skatinti socialinę atskirtį patiriančių Kalvarijos bendruomenės narių socialinę integraciją“ 1.2 uždavinio „Skatinti socialinę atskirtį patiriančių gyventojų integraciją į visuomenės gyvenimą per bendruomenines kultūrines, edukacines, menines, sporto ir sveikos gyvensenos bei kitas iniciatyvas“ 1.2.1 veiksmą „Socialinę atskirtį patiriančių bendruomenės narių socialinės integracijos didinimas, įtraukiant juos į kultūrines, edukacines, menines, sportines ir kitas veiklas, kultūrinį bendruomenės gyvenimą“. Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

 

             Asociacijos „Kalvarijos Trečiojo amžiaus universitetas“ informacija