Psichologijos paskaita „Dėkojimas – kaip dovana Gyvenimui“

Asociacija „Kalvarijos Trečiojo amžiaus universitetas“ įgyvendina projektą „Galimybės tavo rankose“. Balandžio 8 dieną Kalvarijos savivaldybės viešojoje bibliotekoje vyko psichologijos paskaita „Dėkojimas – kaip dovana Gyvenimui“. Lektorė – psichologė Brigita Gelumbauskienė.

Asociacija „Kalvarijos Trečiojo amžiaus universitetas“ įgyvendina projektą „Galimybės tavo rankose“. Projektas parengtas pagal Kalvarijos miesto vietos plėtros strategijos 1 tikslo „Skatinti socialinę atskirtį patiriančių Kalvarijos bendruomenės narių socialinę integraciją“ 1.2 uždavinio „Skatinti socialinę atskirtį patiriančių gyventojų integraciją į visuomenės gyvenimą per bendruomenines kultūrines, edukacines, menines, sporto ir sveikos gyvensenos bei kitas iniciatyvas“ veiksmą 1.2.1 „Socialinę atskirtį patiriančių bendruomenės narių socialinės integracijos didinimas, įtraukiant juos į kultūrines, edukacines, menines, sportines ir kitas veiklas, kultūrinį bendruomenės gyvenimą“. Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

 

             Asociacijos „Kalvarijos Trečiojo amžiaus universitetas“ informacija