Popietė „Pavasario švenčių belaukiant“

 

Balandžio 1 dieną Kalvarijos savivaldybės viešojoje bibliotekoje vyko renginys „Pavasario švenčių belaukiant“. Jo metu buvo prisimintos pavasario švenčių tradicijos, papročiai, pristatytos Onos Belevičienės ir Linos Gureckienės margučių parodos. Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos Prienų rajono filialo pirmininkė Irena Karsokaitė pasakojo apie šios organizacijos veiklą, atvykusį vokalinį ansamblį „Puriena“ (vadovė Ona Matusevičiūtė). Jo atliekamos dainos sužavėjo klausytojus, nukėlė į jaunystės dienas. Viešnios taip pat pristatė velykinį medį, kurį visą balandžio mėnesį galima apžiūrėti bibliotekos salėje.

Popietės metu buvo pristatyta tautodailininko Sauliaus Česnos kryždirbystės fotografijų paroda, o Kalvarijos literatų klubo „Rasa“ nariai parengė kūrybos kompoziciją pavasario tema, muzikinius intarpus atliko Jurgita Arelienė. Renginį užbaigė nuotaikingas Jungėnų kultūros namų retro ansamblio „Melodija“ koncertas (vadovė Birutė Zavistauskienė).

Asociacija „Kalvarijos Trečiojo amžiaus universitetas“ įgyvendina projektą „Galimybės tavo rankose“. Projektas parengtas pagal Kalvarijos miesto vietos plėtros strategijos 1 tikslo „Skatinti socialinę atskirtį patiriančių Kalvarijos bendruomenės narių socialinę integraciją“ 1.2 uždavinio „Skatinti socialinę atskirtį patiriančių gyventojų integraciją į visuomenės gyvenimą per bendruomenines kultūrines, edukacines, menines, sporto ir sveikos gyvensenos bei kitas iniciatyvas“ veiksmą 1.2.1 „Socialinę atskirtį patiriančių bendruomenės narių socialinės integracijos didinimas, įtraukiant juos į kultūrines, edukacines, menines, sportines ir kitas veiklas, kultūrinį bendruomenės gyvenimą“. Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

 

             Asociacijos „Kalvarijos Trečiojo amžiaus universitetas“ informacija