Naujienos

Kalvarijos savivaldybės administracija pradeda įgyvendinti projektą „Bendruomenės inicijuotas savanoriškos pagalbos teikimas socialinę atskirtį patiriantiems Kalvarijos bendruomenės nariams“

Įgyvendinamas projektas atitinka Kalvarijos miesto vietos plėtros strategijos 1 tikslo „Skatinti socialinę atskirtį patiriančių Kalvarijos bendruomenės narių socialinę integraciją“ 1.1 uždavinio ,,Teikti socialinės priežiūros, krizių įveikimo, socializacijos pagalbą socialinę atskirtį patiriantiems asmenims, šeimoms ir marginalioms visuomenės grupėms, kuriant naujus tokių asmenų ir jų poreikių identifikavimo būdus bei teikiant specialiąsias ir bendrąsias socialines paslaugas“ veiksmą 1.1.1 …

Kalvarijos savivaldybės administracija pradeda įgyvendinti projektą „Bendruomenės inicijuotas savanoriškos pagalbos teikimas socialinę atskirtį patiriantiems Kalvarijos bendruomenės nariams“ Skaityti toliau »

Kalvarijos vaikų ir jaunimo klubas ,,ARKA“ pradėjo įgyvendinti projektą „Tu gali rinktis!“

Įgyvendinamas projektas atitinka Kalvarijos miesto vietos plėtros strategijos 1 tikslo „Skatinti socialinę atskirtį patiriančių Kalvarijos bendruomenės narių socialinę integraciją“ 1.2.uždavinio ,,Skatinti socialinę atskirtį patiriančių gyventojų integraciją į visuomenės gyvenimą per bendruomenines kultūrines, edukacines, menines, sporto ir sveikos gyvensenos bei kitas iniciatyvas“ veiksmą 1.2.2. „Socialinę atskirtį patiriančių vaikų ir jaunuolių socialinės integracijos skatinimas per įsitraukimą į …

Kalvarijos vaikų ir jaunimo klubas ,,ARKA“ pradėjo įgyvendinti projektą „Tu gali rinktis!“ Skaityti toliau »

Kalvarijos globos ir užimtumo centras pradėjo įgyvendinti projektą „Ateik, pažink ir dalyvauk“

Įgyvendinamas projektas atitinka Kalvarijos miesto vietos plėtros strategijos 1 tikslo „Skatinti socialinę atskirtį patiriančių Kalvarijos bendruomenės narių socialinę integraciją“ 1.2 uždavinio „Skatinti socialinę atskirtį patiriančių gyventojų integraciją į visuomenės gyvenimą per bendruomenines kultūrines, edukacines, menines, sporto ir sveikos gyvensenos bei kitas iniciatyvas“ veiksmą 1.2.1 ,,Socialinę atskirtį patiriančių bendruomenės narių socialinės integracijos didinimas, įtraukiant juos į …

Kalvarijos globos ir užimtumo centras pradėjo įgyvendinti projektą „Ateik, pažink ir dalyvauk“ Skaityti toliau »

Kalvarijos vietos veiklos grupė pradėjo įgyvendinti projektą „Praktiniai mokymai kitaip“

Įgyvendinamas projektas atitinka Kalvarijos miesto vietos plėtros strategijos 2 tikslo „Kalvarijos miesto gyventojų užimtumo didinimas, gerinant jų įsidarbinimo ir verslo kūrimo galimybes“ 2.1 uždavinio „Didinti Kalvarijos miesto neaktyvių darbingų gyventojų užimtumą“ veiksmą 2.1.2 „Miesto ir kaimo bei regioninis bendradarbiavimas teikiant naujų profesinių įgūdžių įgijimo ir tarpininkavimo įsidarbinant bei konsultavimo paslaugas didinant neaktyvių darbingų gyventojų galimybes …

Kalvarijos vietos veiklos grupė pradėjo įgyvendinti projektą „Praktiniai mokymai kitaip“ Skaityti toliau »

Kalvarijos vietos veiklos grupė pradėjo įgyvendinti projektą „Sužinok, pamatyk ir kurk savo verslą“

Įgyvendinamas projektas atitinka Kalvarijos miesto vietos plėtros strategijos 2 tikslo „Kalvarijos miesto gyventojų užimtumo didinimas, gerinant jų įsidarbinimo ir verslo kūrimo galimybes“ 2.2 uždavinio „Sudaryti galimybes smulkaus ir vidutinio verslo kūrimuisi ir plėtrai Kalvarijos mieste“ veiksmą 2.2.2 „Mentorystės, tarpininkavimo ir konsultavimo verslo kūrimo ir plėtros klausimais paslaugos bedarbiams ir darbingiems neaktyviems gyventojams ir besikuriančiam verslui, …

Kalvarijos vietos veiklos grupė pradėjo įgyvendinti projektą „Sužinok, pamatyk ir kurk savo verslą“ Skaityti toliau »

Kalvarijos vietos veiklos grupė pradėjo įgyvendinti projektą „Naujų profesinių ir kitų įgūdžių suteikimas“

Įgyvendinamas projektas atitinka Kalvarijos miesto vietos plėtros strategijos 2 tikslo „Kalvarijos miesto gyventojų užimtumo didinimas, gerinant jų įsidarbinimo ir verslo kūrimo galimybes“ 2.1 uždavinio „Didinti Kalvarijos miesto neaktyvių darbingų gyventojų užimtumą“ veiksmą 2.1.1 „Naujų profesinių ir kitų įgūdžių suteikimas, įtraukimas į neformalų mokymą, konsultavimo, motyvavimo, profesinio orientavimo bei kitos pagalbos suteikimas, siekiant padidinti Kalvarijos miesto …

Kalvarijos vietos veiklos grupė pradėjo įgyvendinti projektą „Naujų profesinių ir kitų įgūdžių suteikimas“ Skaityti toliau »

Kalvarijos globos ir užimtumo centras pradėjo įgyvendinti projektą „Vyresnio amžiaus asmenų ir neįgaliųjų integravimas į visuomeninį gyvenimą“

Įgyvendinamas projektas atitinka Kalvarijos miesto vietos plėtros strategijos 1 tikslo „Skatinti socialinę atskirtį patiriančių Kalvarijos bendruomenės narių socialinę integraciją“ 1.2 uždavinio „Skatinti socialinę atskirtį patiriančių gyventojų integraciją į visuomenės gyvenimą per bendruomenines kultūrines, edukacines, menines, sporto ir sveikos gyvensenos bei kitas iniciatyvas“ veiksmą 1.2.4 ,,Vyresnio amžiaus asmenų ir neįgaliųjų integravimas į visuomeninį gyvenimą, sudarant sąlygas …

Kalvarijos globos ir užimtumo centras pradėjo įgyvendinti projektą „Vyresnio amžiaus asmenų ir neįgaliųjų integravimas į visuomeninį gyvenimą“ Skaityti toliau »

Asociacija „Kalvarijiečių šeimų klubas“ pradėjo įgyvendinti projektą

Asociacija „Kalvarijiečių šeimų klubas“ pradėjo įgyvendinti projektą „Šeimai palankios aplinkos kūrimas Kalvarijos mieste socialinę atskirtį patiriančioms šeimoms“ Įgyvendinamas projektas atitinka Kalvarijos miesto vietos plėtros strategijos 1 tikslo „Skatinti socialinę atskirtį patiriančių Kalvarijos bendruomenės narių socialinę integraciją“ 1.2 uždavinio „Skatinti socialinę atskirtį patiriančių gyventojų integraciją į visuomenės gyvenimą per bendruomenines kultūrines, edukacines, menines, sporto ir sveikos …

Asociacija „Kalvarijiečių šeimų klubas“ pradėjo įgyvendinti projektą Skaityti toliau »

Kalvarijos ligoninė pradėjo įgyvendinti projektą

Kalvarijos ligoninė pradėjo įgyvendinti projektą „Psichosocialinės pagalbos sunkiems ligoniams ir jų artimiesiems teikimas Kalvarijos savivaldybėje pasitelkiant savanorius“  Įgyvendinamas projektas atitinka Kalvarijos miesto vietos plėtros strategijos 1 tikslo „Skatinti socialinę atskirtį patiriančių Kalvarijos bendruomenės narių socialinę integraciją“ 1.1 uždavinio „Teikti socialinės priežiūros, krizių įveikimo, socializacijos pagalbą socialinę atskirtį patiriantiems asmenims, šeimoms ir marginalioms visuomenės grupėms, kuriant …

Kalvarijos ligoninė pradėjo įgyvendinti projektą Skaityti toliau »

Kalvarijos miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimas

Kalvarijos miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimui skirtos lėšos išdalytos, patvirtinti vietos plėtros projektų sąrašai. Šis etapas baigtas, linkime sėkmės pareiškėjams teikiant paraiškas ir įgyvendinant projektus. Pateikiame patvirtintus vietos plėtros projektų sąrašus: Vietos plėtros projektų sąrašas Nr. VPPS-1 Veiksmui 1.1.2 Vietos plėtros projektų sąrašas Nr. VPPS-2 Veiksmui 1.2.1 Vietos plėtros projektų sąrašas Nr. VPPS-3 Veiksmui 1.2.2 …

Kalvarijos miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimas Skaityti toliau »