Asociacija „Kalvarijiečių šeimų klubas“ įgyvendina projektą „Bendrystės vaivorykštė“

Asociacija „Kalvarijiečių šeimų klubas“ kartu su projekto partneriais – VšĮ ,,Aš ypatingas“ ir Kalvarijos savivaldybės neįgaliųjų draugija nuo 2020 m. lapkričio 26 d. įgyvendina iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0483 „Bendrystės vaivorykštė“.

Įgyvendinamas projektas atitinka Kalvarijos miesto vietos plėtros strategijos 1 tikslo „Skatinti socialinę atskirtį patiriančių Kalvarijos bendruomenės narių socialinę integraciją“ 1.2 uždavinio „Skatinti socialinę atskirtį patiriančių gyventojų integraciją į visuomenės gyvenimą per bendruomenines kultūrines, edukacines, menines, sporto ir sveikos gyvensenos bei kitas iniciatyvas“ veiksmą 1.2.4 „Vyresnio amžiaus asmenų ir neįgaliųjų integravimas į visuomeninį gyvenimą, sudarant sąlygas jiems mokytis, aktyviai ilsėtis, įgyti kvalifikaciją ir dirbti, informacijos apie socialines paslaugas Kalvarijoje teikimas jiems prieinamais kanalais“.

Gruodžio 3 d. Kalvarijos savivaldybėje organizuotas renginys – Tarptautinės neįgaliųjų dienos paminėjimas. Renginio metu vyko diskusija prie kavos puodelio aktualiomis temomis, Šv. Mišios Kalvarijos Švč. Mergelės Marijos Vardo bažnyčioje, koncertas ,,Būkime kartu“. Nuostabias melodijas dovanojo Kalvarijos savivaldybės kultūros centro pučiamųjų instrumentų orkestras (vadovas Remigijus Gecevičius) ir Kalvarijos meno mokyklos mokiniai, eiles skaitė Kalvarijos savivaldybės neįgaliųjų draugijos narė Vilija Vilkelienė.

 

Asociacijos „Kalvarijiečių šeimų klubas“ informacija