Psichologijos paskaita „Stresas kasdienybėje. Kaip padėti sau atsipalaiduoti?“

Asociacija „Kalvarijos Trečiojo amžiaus universitetas“ įgyvendina projektą „Galimybės tavo rankose“. Vasario 4 dieną Kalvarijos savivaldybės viešojoje bibliotekoje vyko psichologijos paskaita „Stresas kasdienybėje. Kaip padėti sau atsipalaiduoti?“. Lektorė – psichologė Brigita Gelumbauskienė.

Projektas parengtas pagal Kalvarijos miesto vietos plėtros strategijos 1 tikslo „Skatinti socialinę atskirtį patiriančių Kalvarijos bendruomenės narių socialinę integraciją“, 1.2. uždavinio „Skatinti socialinę atskirtį patiriančių gyventojų integraciją į visuomenės gyvenimą per bendruomenines kultūrines, edukacines, menines, sporto ir sveikos gyvensenos bei kitas iniciatyvas“ veiksmą, 1.2.1. „Socialinę atskirtį patiriančių bendruomenės narių socialinės integracijos didinimas, įtraukiant juos į kultūrines, edukacines, menines, sportines ir kitas veiklas, kultūrinį bendruomenės gyvenimą.  Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

 

             Asociacijos „Kalvarijos Trečiojo amžiaus universitetas“ informacija