Naujienos

Kalvarijos miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimas 2019 m.

Kalvarijos miesto vietos veiklos grupės nariai kovo 30 d. visuotinio susirinkimo metu patvirtino Kalvarijos miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimo ataskaitą už 2019 metus. Metinėje Kalvarijos miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimo ataskaitoje atsispindi pagrindinė Kalvarijos miesto vietos veiklos grupės veikla. Ataskaitoje pateikta informacija apie paskelbtus kvietimus, vykdytus mokymus ir kitas kompetencijų stiprinimo veiklas, valdybos posėdžius ir …

Kalvarijos miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimas 2019 m. Skaityti toliau »

Patvirtinti siūlomų finansuoti Kalvarijos miesto vietos plėtros projektų sąrašai

Antrojo kvietimo teikti projektinius pasiūlymus metu organizacijos teikė tiek pirmajam, tiek antrajam Kalvarijos miesto vietos plėtros strategijos tikslui įgyvendinti skirtus projektinius pasiūlymus. Pirmasis tikslas – socialinę atskirtį patiriančių Kalvarijos bendruomenės narių socialinė integracija į visuomenę. Antrasis tikslas – Kalvarijos miesto gyventojų užimtumo didinimas, gerinant jų įsidarbinimo ir verslo kūrimo galimybes. Įvertinus pateiktus projektinius pasiūlymus, į …

Patvirtinti siūlomų finansuoti Kalvarijos miesto vietos plėtros projektų sąrašai Skaityti toliau »

Kalvarijos savivaldybės kultūros centras pradėjo įgyvendinti projektą „Socialinę atskirtį patiriančių kalvarijiečių įtraukimas į bendras veiklas ir miesto kultūrinį gyvenimą“

Įgyvendinamas projektas atitinka Kalvarijos miesto vietos plėtros strategijos 1 tikslo „Skatinti socialinę atskirtį patiriančių Kalvarijos bendruomenės narių socialinę integraciją“ 1.2 uždavinio „Skatinti socialinę atskirtį patiriančių gyventojų integraciją į visuomenės gyvenimą per bendruomenines kultūrines, edukacines, menines, sporto ir sveikos gyvensenos bei kitas iniciatyvas“ veiksmą 1.2.1 ,,Socialinę atskirtį patiriančių bendruomenės narių socialinės integracijos didinimas, įtraukiant juos į …

Kalvarijos savivaldybės kultūros centras pradėjo įgyvendinti projektą „Socialinę atskirtį patiriančių kalvarijiečių įtraukimas į bendras veiklas ir miesto kultūrinį gyvenimą“ Skaityti toliau »

Kalvarijos gimnazija pradėjo įgyvendinti projektą „Sveikas jaunimas – sveika bendruomenė“

  Įgyvendinamas projektas atitinka Kalvarijos miesto vietos plėtros strategijos 1 tikslo „Skatinti socialinę atskirtį patiriančių Kalvarijos bendruomenės narių socialinę integraciją“ 1.2 uždavinio „Skatinti socialinę atskirtį patiriančių gyventojų integraciją į visuomenės gyvenimą per bendruomenines kultūrines, edukacines, menines, sporto ir sveikos gyvensenos bei kitas iniciatyvas“ veiksmą 1.2.2 „Socialinę atskirtį patiriančių vaikų ir jaunuolių socialinės integracijos skatinimas per …

Kalvarijos gimnazija pradėjo įgyvendinti projektą „Sveikas jaunimas – sveika bendruomenė“ Skaityti toliau »

Informacija pateikusiems projektinius pasiūlymus

Kalvarijos miesto vietos veiklos grupė informuoja, kad šiuo metu vyksta pateiktų projektinių pasiūlymų veiksmams Nr. 1.1.1, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 vertinimas. Visą informaciją rasite čia: https://kalvarijosmiestovvg.lt/kvietimai/

Pratęsiamas kvietimo teikti projektinius pasiūlymus veiksmui Nr.1.1.1. laikas

Dėmesio: pratęsiamas kvietimo teikti projektinius pasiūlymus veiksmui Nr.1.1.1. „Bendruomenės inicijuotas, savanoriškas pagalbos teikimas socialinę atskirtį patiriantiems bendruomenės nariams, panaudojant naujus socialinę atskirtį patiriančių asmenų identifikavimo metodus, nustatant paslaugų poreikį ir jį tenkinant“ laikas Projektinius pasiūlymus kviečiame teikti iki 2020 m. sausio 17 d. 15 val. Visą informaciją apie kvietimą teikti projektinius pasiūlymus veiksmui Nr. 1.1.1 …

Pratęsiamas kvietimo teikti projektinius pasiūlymus veiksmui Nr.1.1.1. laikas Skaityti toliau »

Įvyko mokymai potencialiems projektų pareiškėjams

Š. m. sausio 3 d. Kalvarijos savivaldybės administracijos posėdžių salėje įvyko mokymai potencialiems vietos projektų pareiškėjams, pagal Kalvarijos miesto vietos veiklos grupės antrąjį kvietimą teikti projektinius pasiūlymus veiksmams Nr.1.1.1, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2. Mokymų metu dalyviai supažindinti su kvietimo tikslais ir uždaviniais, finansavimo priemonėmis, galimybėmis, projektų atrankos ir vertinimo kriterijais, reikalavimais …

Įvyko mokymai potencialiems projektų pareiškėjams Skaityti toliau »

Mokymai potencialiems projektų pareiškėjams

Kalvarijos miesto vietos veiklos grupė įgyvendindama projektą Nr. 8.6.1-ESFA-T-910-04-0004 „Kalvarijos miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimo administravimas“ organizuoja mokymus potencialiems vietos projektų pareiškėjams, pagal kvietimą teikti projektinius pasiūlymus veiksmams Nr.1.1.1, 1.2.1, 1.2.2., 1.2.3., 1.2.4., 2.1.1., 2.1.2., 2.2.1., 2.2.2. Galimus projektų pareiškėjus kviečiame konsultuotis apie paraiškų teikimą, reikalavimus, dokumentus, kvietimo tikslus ir uždavinius. Mokymai orientuoti į organizacijas, …

Mokymai potencialiems projektų pareiškėjams Skaityti toliau »

Įvyko mokymai potencialiems projektų pareiškėjams

Š. m. gruodžio 13 d. Kalvarijos savivaldybės administracijos posėdžių salėje įvyko dar vieni viešieji mokymai potencialiems vietos projektų pareiškėjams, pagal Kalvarijos miesto vietos veiklos grupės antrąjį kvietimą teikti projektinius pasiūlymus veiksmams Nr.1.1.1, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2. Mokymai orientuoti į organizacijas, norinčias teikti projektinius pasiūlymus įgyvendinti pirmąjį ir antrąjį Kalvarijos miesto vietos …

Įvyko mokymai potencialiems projektų pareiškėjams Skaityti toliau »