Įvyko Pasaulinės autizmo supratimo dienos paminėjimo renginys

Balandžio 1 d. Kalvarijos savivaldybėje organizuotas renginys – Pasaulinės autizmo supratimo dienos paminėjimas. Renginio metu vyko diskusija prie kavos puodelio aktualiomis temomis, koncertas ,,Bendrystės vaivorykštė“. Apie autizmą kalbėjo VšĮ „Galiu daugiau“ direktorė, socialinė pedagogė ekspertė, socialinio emocinio ugdymo programų instruktorė, švietimo ir lyderystės konsultantė Ona Misiukevičienė. Nuostabias melodijas dovanojo Kalvarijos meno mokyklos mokinė Laura Kisieliūtė, solistė Jurgita Arelienė. Vėliau renginio dalyviai vyko į filmo „Kaip Titanikas mane išgelbėjo“ peržiūrą „Spindulio“ kino teatre Marijampolėje.

Asociacija „Kalvarijiečių šeimų klubas“ kartu su projekto partneriais – VšĮ ,,Aš ypatingas“ ir Kalvarijos savivaldybės neįgaliųjų draugija nuo 2020 m. lapkričio 26 d. įgyvendina iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0483 „Bendrystės vaivorykštė“.

Įgyvendinamas projektas atitinka Kalvarijos miesto vietos plėtros strategijos 1 tikslo „Skatinti socialinę atskirtį patiriančių Kalvarijos bendruomenės narių socialinę integraciją“ 1.2 uždavinio „Skatinti socialinę atskirtį patiriančių gyventojų integraciją į visuomenės gyvenimą per bendruomenines kultūrines, edukacines, menines, sporto ir sveikos gyvensenos bei kitas iniciatyvas“ veiksmą 1.2.4 „Vyresnio amžiaus asmenų ir neįgaliųjų integravimas į visuomeninį gyvenimą, sudarant sąlygas jiems mokytis, aktyviai ilsėtis, įgyti kvalifikaciją ir dirbti, informacijos apie socialines paslaugas Kalvarijoje teikimas jiems prieinamais kanalais“.

 

Asociacijos „Kalvarijiečių šeimų klubas“ informacija