Edukacinė-pažintinė kelionė „Telšiai-Mažeikiai-Akmenė“

Asociacija „Kalvarijos Trečiojo amžiaus universitetas“ įgyvendina projektą „Galimybės tavo rankose“. Gegužės 14-15 d. kalvarijiečiai vyko į edukacinę-pažintinę kelionę po Žemaitiją. Jie užkopė į Šatrijos kalną, susipažino su Telšių miesto istorija, degustavo žemaitiškus patiekalus. Besilankydami Renavo dvare, keliautojai prisilietė prie rūmų istorijos, pasivaikščiojo dvaro parke, kur apžiūrėjo storąją Renavo eglę bei daugiakamienę Renavo dvaro liepą. 

Papilės miestelyje kalvarijiečiai sužinojo daug įdomių istorinių faktų apie Simoną Daukantą: pabuvojo memorialiniame muziejuje, aplankė jo kapą ant Papilės piliakalnio, stabtelėjo miestelio aikštėje, kur jam atminti pastatytas paminklas. Buvo aplankyta ir Papilės penkiolikakamienė liepa, jau daugiau nei 150 metų auganti buvusiame dvaro parke. Pasukę namų link, aplankė Tytuvėnų vienuolyną, pasivaikščiojo Šiluvoje.

Asociacija „Kalvarijos Trečiojo amžiaus universitetas“ įgyvendina projektą „Galimybės tavo rankose“. Projektas parengtas pagal Kalvarijos miesto vietos plėtros strategijos 1 tikslo „Skatinti socialinę atskirtį patiriančių Kalvarijos bendruomenės narių socialinę integraciją“ 1.2 uždavinio „Skatinti socialinę atskirtį patiriančių gyventojų integraciją į visuomenės gyvenimą per bendruomenines kultūrines, edukacines, menines, sporto ir sveikos gyvensenos bei kitas iniciatyvas“ 1.2.1 veiksmą „Socialinę atskirtį patiriančių bendruomenės narių socialinės integracijos didinimas, įtraukiant juos į kultūrines, edukacines, menines, sportines ir kitas veiklas, kultūrinį bendruomenės gyvenimą“. Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

 

Asociacijos „Kalvarijos Trečiojo amžiaus universitetas“ informacija