Kalvarijos vietos veiklos grupė pradėjo įgyvendinti projektą „Praktiniai mokymai kitaip“

Įgyvendinamas projektas atitinka Kalvarijos miesto vietos plėtros strategijos 2 tikslo „Kalvarijos miesto gyventojų užimtumo didinimas, gerinant jų įsidarbinimo ir verslo kūrimo galimybes“ 2.1 uždavinio „Didinti Kalvarijos miesto neaktyvių darbingų gyventojų užimtumą“ veiksmą 2.1.2 „Miesto ir kaimo bei regioninis bendradarbiavimas teikiant naujų profesinių įgūdžių įgijimo ir tarpininkavimo įsidarbinant bei konsultavimo paslaugas didinant neaktyvių darbingų gyventojų galimybes integruotis į darbo rinką“.

Europos socialinio fondo agentūra, atstovaujama direktoriaus Povilo Česonio, ir Kalvarijos vietos veiklos grupė, atstovaujama pirmininko Valdo Aleknavičiaus, 2020 m. lapkričio 3 d. pasirašė Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0405 „Praktiniai mokymai kitaip“ įgyvendinimo sutartį.

Projekto tikslas – praplėsti neaktyvių darbingų gyventojų ir kitų bedarbių galimybes įsidarbinti.

Projekto uždavinys – organizuoti profesinius praktinius mokymus.

Projekto partneriai: Kalvarijos miesto vietos veiklos grupė, Marijampolės miesto vietos veiklos grupė.

Projekto įgyvendinimo metu tikslinės grupės dalyviai gilins žinias ir lavins įgūdžius praktiniuose mokymuose: fotografo, kaimo turizmo organizatoriaus. Taip pat dalyviai turės galimybę aplankyti ir susipažinti su specialybėmis konkrečiame versle ir darbo vietoje, t. y. turėti išvažiuojamuosius mokymus.

Projektas iš dalies finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų, kurių skirtas finansavimas sudaro 17 391,85 Eur, ir iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, kurių skirtas finansavimas sudaro 1 534,58 Eur. Pareiškėjas prisidės prie projekto nepiniginiu nuosavu įnašu 1 670,14 Eur savanoriška veikla. Projekte dalyvaus 40 tikslinės grupės dalyvių, bus suorganizuoti praktiniai mokymai pagal dvi skirtingas profesijas. Projekto įgyvendinamo laikotarpis 2020 m. lapkričio 3 d. – 2021 m. rugpjūčio 3 d.

Kalvarijos vietos veiklos grupės informacija