Kalvarijos vietos veiklos grupė pradėjo įgyvendinti projektą „Naujų profesinių ir kitų įgūdžių suteikimas“

Įgyvendinamas projektas atitinka Kalvarijos miesto vietos plėtros strategijos 2 tikslo „Kalvarijos miesto gyventojų užimtumo didinimas, gerinant jų įsidarbinimo ir verslo kūrimo galimybes“ 2.1 uždavinio „Didinti Kalvarijos miesto neaktyvių darbingų gyventojų užimtumą“ veiksmą 2.1.1 „Naujų profesinių ir kitų įgūdžių suteikimas, įtraukimas į neformalų mokymą, konsultavimo, motyvavimo, profesinio orientavimo bei kitos pagalbos suteikimas, siekiant padidinti Kalvarijos miesto neaktyvių darbingų gyventojų galimybes įsidarbinti“.

Europos socialinio fondo agentūra, atstovaujama direktoriaus Povilo Česonio, ir Kalvarijos vietos veiklos grupė, atstovaujama pirmininko Valdo Aleknavičiaus, 2020 m. spalio 29 d. pasirašė Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0404 „Naujų profesinių ir kitų įgūdžių suteikimas“ įgyvendinimo sutartį.

Projekto tikslas – praplėsti neaktyvių darbingų gyventojų ir kitų bedarbių galimybes įsidarbinti.

Projekto uždavinys – organizuoti profesinius praktinius mokymus.

Projekto partneriai: Kalvarijos miesto vietos veiklos grupė, Marijampolės miesto vietos veiklos grupė.

Projekto įgyvendinimo metu tikslinės grupės dalyviai gilins žinias ir lavins įgūdžius praktiniuose mokymuose: barmeno-padavėjo, virėjo-kulinaro, floristo ar meninių dirbinių. Taip pat dalyviai turės galimybę aplankyti ir susipažinti su specialybėmis konkrečiame versle ir darbo vietoje.

Projektas iš dalies finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų, kurių skirtas finansavimas sudaro 17 528,27 Eur, ir iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, kurių skirtas finansavimas sudaro 1 546,61 Eur. Pareiškėjas prisidės prie projekto nepiniginiu nuosavu įnašu 1 699,70 Eur savanoriška veikla. Projekte dalyvaus 40 tikslinės grupės dalyvių. Projekto įgyvendinimo laikotarpis 2020 m. spalio 29 d. – 2021 m. rugsėjo 29 d.

Kalvarijos vietos veiklos grupės informacija