Kalvarijos savivaldybės administracija pradeda įgyvendinti projektą „Bendruomenės inicijuotas savanoriškos pagalbos teikimas socialinę atskirtį patiriantiems Kalvarijos bendruomenės nariams“

Įgyvendinamas projektas atitinka Kalvarijos miesto vietos plėtros strategijos 1 tikslo „Skatinti socialinę atskirtį patiriančių Kalvarijos bendruomenės narių socialinę integraciją“ 1.1 uždavinio ,,Teikti socialinės priežiūros, krizių įveikimo, socializacijos pagalbą socialinę atskirtį patiriantiems asmenims, šeimoms ir marginalioms visuomenės grupėms, kuriant naujus tokių asmenų ir jų poreikių identifikavimo būdus bei teikiant specialiąsias ir bendrąsias socialines paslaugas“ veiksmą 1.1.1 „Bendruomenės inicijuotas, savanoriškas pagalbos teikimas socialinę atskirtį patiriantiems bendruomenės nariams, panaudojant naujus socialinę atskirtį patiriančių asmenų identifikavimo metodus, nustatant paslaugų poreikį ir jį tenkinant“.

Europos socialinio fondo agentūra, atstovaujama direktoriaus Povilo Česonio, ir Kalvarijos savivaldybės administracija, atstovaujama direktoriaus Kęsto Spūdžio, 2020 m. lapkričio 23 d. pasirašė iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0490 „Bendruomenės inicijuotas savanoriškos pagalbos teikimas socialinę atskirtį patiriantiems Kalvarijos bendruomenės nariams“ įgyvendinimo sutartį.

Projekto tikslas – sustiprinti socialinę atskirtį patiriančių gyventojų socialinį ryšį.

Projekto uždavinys organizuoti socialinę atskirtį patiriančių gyventojų socialinių ryšių stiprinimo veiklas.

Projekto partneriai: Kalvarijos bendruomenė ir Kalvarijos socialinių paslaugų centras.

Bendradarbiaujant su projekto partneriais bus įgyvendinamos numatytos veiklos: meno terapijos – tapyba, piešimas ant vandens, molio ir kavos keramika, šokio, muzikos, vaidybos terapijos, mokymai aktualiomis temomis bei organizuojama savanoriška veikla.

Projekto trukmė – 12 mėnesių. Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia – 2020-11-23, pabaiga – 2021-10-23. Bendra projekto biudžeto suma – 50 000 Eur, iš jų: 45 994,62 Eur – paramos lėšos, 4 005,38 Eur – savanoriškas darbas.

Kalvarijos savivaldybės administracijos informacija