Kalvarijos miesto vietos veiklos grupė pradėjo įgyvendinti projektą „Bendradarbiavimo tinklų kūrimas ir naudojimas siekiant padidinti neaktyvių darbingų gyventojų galimybes integruotis į darbo rinką“

Kvietimas

Įgyvendinamas projektas atitinka Kalvarijos miesto vietos plėtros strategijos 2 tikslo „Kalvarijos miesto gyventojų užimtumo didinimas, gerinant jų įsidarbinimo ir verslo kūrimo galimybes“ 2.1 uždavinio „Didinti Kalvarijos miesto neaktyvių darbingų gyventojų užimtumą“ veiksmą 2.1.2 „Miesto ir kaimo bei regioninis bendradarbiavimas teikiant naujų profesinių įgūdžių įgijimo ir tarpininkavimo įsidarbinant bei konsultavimo paslaugas didinant neaktyvių darbingų gyventojų galimybes integruotis į darbo rinką“.

Europos socialinio fondo agentūra, atstovaujama direktoriaus Povilo Česonio, ir Kalvarijos miesto vietos veiklos grupė, atstovaujama pirmininkės Rūtos Kučinskienės, 2020 m. gruodžio 7 d. pasirašė Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0531 „Bendradarbiavimo tinklų kūrimas ir naudojimas siekiant padidinti neaktyvių darbingų gyventojų galimybes integruotis į darbo runką“ įgyvendinimo sutartį.

Projekto tikslas – sukurti bendradarbiavimo tinklą tarp miestų vietos veiklos grupių, kuris leistų padidinti neaktyvių darbingų gyventojų galimybes integruotis į darbo rinką.

Projekto uždavinys – organizuoti bendradarbiavimo tinklo renginius.

Projekto partneriai: asociacija „Marijampolės miesto vietos veiklos grupė“.

Projekto įgyvendinimo metu bus organizuojami gerosios patirties vizitai Kalvarijos miesto gyventojams tam tikromis darbo rinkos temomis į kitus miestus, organizuojami mokymai ir grupinės konsultacijos, konferencija.

Bendra projekto vertė 20 600,00 Eur, skirtas finansavimas iš Europos socialinio fondo ir iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų 18 952,00 Eur. Projekto įgyvendinamo laikotarpis 2020 m. gruodžio 7 d. – 2022 m. rugpjūčio 7 d.

Kalvarijos miesto vietos veiklos grupės informacija