Kalvarijos globos ir užimtumo centras įgyvendino projektą „Vyresnio amžiaus asmenų ir neįgaliųjų integravimas į visuomeninį gyvenimą“

Kalvarijos globos ir užimtumo centras kartu su partneriu, kuris yra NVO – Kalvarijos savivaldybės neįgaliųjų draugija, sėkmingai įgyvendino iš Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0412 „Vyresnio amžiaus asmenų ir neįgaliųjų integravimas į visuomeninį gyvenimą.“

Šis projektas atitinka Kalvarijos miesto vietos plėtros strategijos 1 tikslo „Skatinti socialinę atskirtį patiriančių Kalvarijos bendruomenės narių socialinę integraciją“ 1.2 uždavinio „Skatinti socialinę atskirtį patiriančių gyventojų integraciją į visuomenės gyvenimą per bendruomenines kultūrines, edukacines, menines, sporto ir sveikos gyvensenos bei kitas iniciatyvas“ veiksmą 1.2.4 ,,Vyresnio amžiaus asmenų ir neįgaliųjų integravimas į visuomeninį gyvenimą, sudarant sąlygas jiems mokytis, aktyviai ilsėtis, įgyti kvalifikaciją ir dirbti, informacijos apie socialines paslaugas Kalvarijoje teikimas jiems prieinamais kanalais“.

Projekto metu buvo suorganizuoti specializuoti praktiniai mokymai ,,Sveika mityba. Paprastai ir greitai pasigamink pats. Jų metu dalyviai išmoko greitai ir paprastai pasigaminti sveikus patiekalus, sužinojo pagrindines maisto derinimo taisykles, kokio maisto reikėtų vengti. Buvo pakviesti į kūrybines dirbtuves, kuriose išbandė molio bei kavos keramiką. Kultūrinio edukacinio renginio „Argentinietiška muzika, tradicijos, gastronomija, argentinietiškas tango bei folkloras“ metu interaktyviu audiovizualiniu būdu keliavo po skirtingus Argentinos regionus, susipažino su jų kultūra, argentinietiška muzika, mokėsi argentinietiško tango šokio, kuris 2009 m. įtrauktas į UNESCO paveldą.

Projekto veiklose dalyvavo daugiau nei 45 asmenys. Nauda dalyviams – kultūriniai, edukaciniai, meno ir sveikos gyvensenos renginiai vyresnio amžiaus asmenims ir neįgaliesiems suteikė galimybę įgauti kitokią patirtį, išmokti naujų veiklų, aktyviai įsitraukti į visuomenės gyvenimą, taip sukuriant sąlygas efektyvesnei tokių asmenų socialinei integracijai.

Kalvarijos globos ir užimtumo centro informacija