Įgyvendinamas projektas „Ateik, pažink ir dalyvauk“

Kalvarijos globos ir užimtumo centras kartu su projekto partneriais – Kalvarijos vietos veiklos grupė, Kalvarijos vaikų ir jaunimo klubas „Arka“ nuo 2020 m. lapkričio 6 d. įgyvendina iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų bendrai finansuojamą projektą Nr.08.6.1-ESFA-T-927-01-0411 ,,Ateik pažink ir dalyvauk“.

Įgyvendinamas projektas atitinka Kalvarijos miesto vietos plėtros strategijos 1 tikslo „Skatinti socialinę atskirtį patiriančių Kalvarijos bendruomenės narių socialinę integraciją“ 1.2 uždavinio „Skatinti socialinę atskirtį patiriančių gyventojų integraciją į visuomenės gyvenimą per bendruomenines kultūrines, edukacines, menines, sporto ir sveikos gyvensenos bei kitas iniciatyvas“ veiksmą 1.2.1 ,,Socialinę atskirtį patiriančių bendruomenės narių socialinės integracijos didinimas, įtraukiant juos į kultūrines, edukacines, menines, sportines ir kitas veiklas, kultūrinį bendruomenės gyvenimą“.

2021 m. liepos 20-21 dienomis kaimo turizmo sodyboje ,,Kvietkinė“ vyko 2 dienų stovykla ,,Pažink save“, kurios metu vyko įvairūs užsiėmimai, savęs pažinimas gamtos apsuptyje. Užsiėmimus vedė lektorė psichologė Agnė Daunoraitė. Metodai pokyčiams: meno terapija, vizualizacijos technikos, juoko joga. Vedant užsiėmimus buvo remiamasi Silva metodo sistema, kuri yra unikali, naujaisiais moksliniais tyrimais paremta sistema, kurioje panaudojami anatomijos, biologijos, medicinos, psichologijos pasiekimai.

Kalvarijos globos ir užimtumo centro informacija