Įgyvendinamas projektas „Galimybės tavo rankose“

Asociacija „Kalvarijos trečiojo amžiaus universitetas“ kartu su projekto partneriu – asociacija „Aistiškių kaimo bendruomenė“ nuo 2020 m. lapkričio 23 d. įgyvendina iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų bendrai finansuojamą projektą Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0463 „Galimybės tavo rankose“.

Įgyvendinamas projektas atitinka Kalvarijos miesto vietos plėtros strategijos 1 tikslo „Skatinti socialinę atskirtį patiriančių Kalvarijos bendruomenės narių socialinę integraciją“ 1.2 uždavinio „Skatinti socialinę atskirtį patiriančių gyventojų integraciją į visuomenės gyvenimą per bendruomenines kultūrines, edukacines, menines, sporto ir sveikos gyvensenos bei kitas iniciatyvas“ veiksmą 1.2.1 „Socialinę atskirtį patiriančių bendruomenės narių socialinės integracijos didinimas, įtraukiant juos į kultūrines, edukacines, menines, sportines ir kitas veiklas, kultūrinį bendruomenės gyvenimą“.

Liepos 14 dieną Kalvarijos savivaldybės viešosios bibliotekos salėje vyko renginys „Būk pasveikintas, gimtasis mieste“, skirtas miesto teisių suteikimo 230-osioms metinėms paminėti. Prieš pradedant renginį dalyviai buvo supažindinti su projekto veiklomis, kviečiami aktyviai dalyvauti jų įgyvendinime.

Renginio metu vyko Jurgita Falcon knygos „Mano matrica“ pristatymas. Autorė apžvelgė apie savo kūrybinį kelią, skaitė eiles, atsakinėjo į užduotus klausimus.

Didelio susidomėjimo sulaukė kalvarijiečio dailininko Vytauto Kalinausko tapybos parodos „Kalvarija. Prarasto grožio beieškant“ pristatymas. Paveiksluose užfiksuotos Kalvarijos miesto gatvės, istoriniai pastatai. Paroda skirta Kalvarijos miesto teisių suteikimo 230-mečiui paminėti. Dailininkas pasakojimu prisilietė prie kiekvieno savo tapybos darbo, trumpai apžvelgs įamžintų objektų istoriją.

Kalvarijos bendruomenės kapela renginio dalyviams padovanojo koncertą, kuris sulaukė daug šiltų aplodismentų bei publikos įsitraukimo į bendrą dainų atlikimą.

Kalvarijoje gyvenantis literatas Edmundas Venslova susirinkusiuosius supažindino su nauja išleista knyga vaikams „Seku seku pasaką“, paskaitė kelis eilėraščius.

Renginį vainikavo viktorina „Kalvarijos miestui – 230“. Projekto savanorė Sigita Palionienė paruošė ir pateikė klausimus apie miesto raidą, kultūrą, tradicijas. Atsakiusieji į klausimus buvo apdovanojami prizais.

 

Asociacijos „Kalvarijos trečiojo amžiaus universitetas“ informacija