VšĮ „Sveikatingumo idėjos“ pradėjo įgyvendinti projektą „Smulkaus ir vidutinio verslo kūrimosi skatinimas Kalvarijos mieste“

Įgyvendinamas projektas atitinka Kalvarijos miesto vietos plėtros strategijos 2 tikslo „Kalvarijos miesto gyventojų užimtumo didinimas, gerinant jų įsidarbinimo ir verslo kūrimo galimybes“ 2.2 uždavinio „Sudaryti galimybes smulkaus ir vidutinio verslo kūrimuisi ir plėtrai Kalvarijos mieste“ veiksmą 2.2.1 „Smulkaus ir vidutinio verslo kūrimosi Kalvarijos mieste skatinimas suteikiant paramą verslo pradžiai“.

Europos socialinio fondo agentūra, atstovaujama direktoriaus Povilo Česonio, ir VšĮ „Sveikatingumo idėjos“, atstovaujama projektų vadovės Ramonos Šilerytės-Cvirkienės, veikiančios pagal 2020 m. spalio 9 d. įgaliojimą, 2020 m. gruodžio 2 d. pasirašė Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0500 „Smulkaus ir vidutinio verslo kūrimosi skatinimas Kalvarijos mieste“ įgyvendinimo sutartį.

Projekto tikslas – skatinti verslo kūrimąsi Kalvarijos mieste, ugdant gyventojų verslumo įgūdžius ir suteikiant savarankiškas priemones verslo vystymui jauno verslo subjektams.

Projekto uždavinys – skatinti verslo kūrimąsi ir plėtrą, suteikiant pagalbą verslo pradžiai.

Projekto partneriai: asociacija „Kalvarijos miesto vietos veiklos grupė“.

Projekto įgyvendinimo metu bus organizuojami mokymai ir konsultacijos Kalvarijos miesto gyventojams ir jauno verslo subjektams, suteikiamos verslo pradžiai reikalingos priemonės, ugdomas gyventojų verslumas.

Bendra projekto vertė 130 343,83 Eur, skirtas finansavimas iš Europos socialinio fondo ir iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų 119 916,32 Eur. Projekto įgyvendinamo laikotarpis 2020 m. gruodžio 2 d. – 2022 m. gruodžio 2 d.

Kalvarijos miesto vietos veiklos grupės informacija