VšĮ „Sveikatingumo idėjos“ įgyvendina projektą „Smulkaus ir vidutinio verslo kūrimosi skatinimas Kalvarijos mieste“

Š. m. lapkričio 9 d. Kalvarijos krašto muziejuje vyko seminaras „Vadovavimas ir lyderystė“, kuriame dalyvavo Kalvarijos miesto gyventojai. Seminarą vedė Žilvinas Gelgota – 15 metų veikiančios verslo konsultacijų, mokymų ir projektų rengimo įmonės UAB „Konsultus“ savininkas ir vadovas, 20 metų vedantis seminarus ir mokymus viešojo ir privataus sektoriaus vadovams ir specialistams.

Įgyvendinamas projektas atitinka Kalvarijos miesto vietos plėtros strategijos 2 tikslo „Kalvarijos miesto gyventojų užimtumo didinimas, gerinant jų įsidarbinimo ir verslo kūrimo galimybes“ 2.2 uždavinio „Sudaryti galimybes smulkaus ir vidutinio verslo kūrimuisi ir plėtrai Kalvarijos mieste“ veiksmą 2.2.1 „Smulkaus ir vidutinio verslo kūrimosi Kalvarijos mieste skatinimas suteikiant paramą verslo pradžiai“.

VšĮ „Sveikatingumo idėjos“ kartu su projekto partneriu – Kalvarijos miesto vietos veiklos grupe nuo 2020 m. gruodžio 2 d. įgyvendina iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0500 „Smulkaus ir vidutinio verslo kūrimosi skatinimas Kalvarijos mieste“.

 

Kalvarijos miesto vietos veiklos grupės informacija