Kalvarijos miesto vietos veiklos grupė įgyvendina projektą „Bendradarbiavimo tinklų kūrimas ir naudojimas siekiant padidinti neaktyvių darbingų gyventojų galimybes integruotis į darbo rinką“

Spalio mėn. Kalvarijos atviroje jaunimo erdvėje „Vietukė“ vyko grupinės konsultacijos jaunuoliams. Mokymų metu buvo pristatytas coaching metodas. kam reikalingi coacheriai ir kokį darbą jie atlieka. Taip pat jaunuoliai pabandė įvardyti savo tikslus, kaip planuoti savo laiką kad juos pasiekti. Taip pat bandė suprasti, kokios vertybės yra svarbiausios jiems ir kaip pakeisti savo vidinius įsitikinimus. Mokymus vedė lektorė Kristina Mickienė.

Įgyvendinamas projektas atitinka Kalvarijos miesto vietos plėtros strategijos 2 tikslo „Kalvarijos miesto gyventojų užimtumo didinimas, gerinant jų įsidarbinimo ir verslo kūrimo galimybes“ 2.1 uždavinio „Didinti Kalvarijos miesto neaktyvių darbingų gyventojų užimtumą“ veiksmą 2.1.2 „Miesto ir kaimo bei regioninis bendradarbiavimas teikiant naujų profesinių įgūdžių įgijimo ir tarpininkavimo įsidarbinant bei konsultavimo paslaugas didinant neaktyvių darbingų gyventojų galimybes integruotis į darbo rinką“.

Kalvarijos miesto vietos veiklos grupė kartu su projekto partneriu – Marijampolės miesto vietos veiklos grupe nuo 2020 m. gruodžio 7 d. įgyvendina iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0531 „Bendradarbiavimo tinklų kūrimas ir naudojimas siekiant padidinti neaktyvių darbingų gyventojų galimybes integruotis į darbo runką“.

 

Kalvarijos miesto vietos veiklos grupės informacija