Patvirtinti siūlomų finansuoti Kalvarijos miesto vietos plėtros projektų sąrašai

dokumentai

Antrojo kvietimo teikti projektinius pasiūlymus metu organizacijos teikė tiek pirmajam, tiek antrajam Kalvarijos miesto vietos plėtros strategijos tikslui įgyvendinti skirtus projektinius pasiūlymus. Pirmasis tikslas – socialinę atskirtį patiriančių Kalvarijos bendruomenės narių socialinė integracija į visuomenę. Antrasis tikslas – Kalvarijos miesto gyventojų užimtumo didinimas, gerinant jų įsidarbinimo ir verslo kūrimo galimybes.

Įvertinus pateiktus projektinius pasiūlymus, į siūlomų finansuoti projektinių pasiūlymų sąrašus 2020 m. kovo 12 dienos valdybos narių susirinkime patvirtinti trys projektinių pasiūlymų sąrašai, į kuriuos įtrauktas 1 projektas 1.1.1 veiksmui, 1 projektas 1.2.3 veiksmui ir 1 projektas 2.2.1 veiksmui, papildyti 3 projektinių pasiūlymų sąrašai, į kuriuos įtrauktas 1 projektas 1.1.2 veiksmui, 1 projektas 1.2.1 veiksmui ir 1 projektas 1.2.2 veiksmui.

Pateikiame patvirtintus vietos plėtros projektų sąrašus:
Vietos plėtros projektų sąrašas Nr. VPPS-1 Veiksmui 1.1.2
Vietos plėtros projektų sąrašas Nr. VPPS-2 Veiksmui 1.2.1
Vietos plėtros projektų sąrašas Nr. VPPS-3 Veiksmui 1.2.2
Vietos plėtros projektų sąrašas Nr. VPPS-4 Veiksmui 1.1.1
Vietos plėtros projektų sąrašas Nr. VPPS-5 Veiksmui 1.2.3
Vietos plėtros projektų sąrašas Nr. VPPS-6 Veiksmui 2.2.1