Kalvarijos savivaldybės kultūros centras pradėjo įgyvendinti projektą „Pažink, dalyvauk, pramogauk“

Potencialiems projektų pareiškėjams

Europos socialinio fondo agentūra, atstovaujama direktoriaus Povilo Česonio, ir Kalvarijos savivaldybės kultūros centras, atstovaujamas direktorės Laimos Kupstienės, 2020 m. gruodžio 18 d. pasirašė iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0471 „Pažink, dalyvauk, pramogauk“ įgyvendinimo sutartį.

Įgyvendinamas projektas atitinka Kalvarijos miesto vietos plėtros strategijos 1 tikslo „Skatinti socialinę atskirtį patiriančių Kalvarijos bendruomenės narių socialinę integraciją“ 1.2 uždavinio „Skatinti socialinę atskirtį patiriančių gyventojų integraciją į visuomenės gyvenimą per bendruomenines kultūrines, edukacines, menines, sporto ir sveikos gyvensenos bei kitas iniciatyvas“ veiksmą 1.2.1 „Socialinę atskirtį patiriančių bendruomenės narių socialinės integracijos didinimas, įtraukiant juos į kultūrines, edukacines, menines, sportines ir kitas veiklas, kultūrinį bendruomenės gyvenimą“, nes jo metu bus vykdomos kultūrinės, edukacinės, meninės ir kitos veiklos.

Projekto tikslas – skatinti Kalvarijos miesto gyventojų, patiriančių socialinę atskirtį, socialinę integraciją.

Projekto įgyvendinimo metu bus suorganizuoti šeimų šventės ir vaikų gynimo dienos renginiai, ebru meno, natūralaus muilo gamybos užsiėmimai, kalėdinės edukacijos, pažintinės išvykos į Pakruojo dvarą, Kėdainių krašto muziejų, Lietuvos etnokosmologijos muziejų Molėtuose, „Arklio“ muziejų Anykščiuose, Platelių dvaro sodybą, Dzūkijos nacionalinį parką. Tikimasi, kad projektas padės įtraukti socialinę atskirtį patiriančius Kalvarijos miesto gyventojus į kultūrines veiklas, suteiks galimybę praplėsti akiratį.

Projekto partneriai: Kalvarijos bendruomenė, Kalvarijos Trečiojo amžiaus universitetas.

Projekto trukmė – 12 mėnesių. Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia – 2020-12-18, pabaiga – 2022-02-16. Bendra projekto biudžeto suma – 22400,00 Eur, iš jų: – 20608,00 Eur – paramos lėšos, 1792,00 Eur  – savanoriškas darbas.

Kalvarijos savivaldybės kultūros centro informacija