Kalvarijos miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimas

Kalvarijos miesto vietos veiklos grupė paveikslėlis9

Informuojame, kad Kalvarijos mieste įgyvendinama 18 projektų pagal Kalvarijos miesto vietos plėtros strategijos 1 ir 2 tikslus. Pirmas tikslas – socialinę atskirtį patiriančių Kalvarijos bendruomenės narių socialinė integracija į visuomenę. Antras tikslas – Kalvarijos miesto gyventojų užimtumo didinimas, gerinant jų įsidarbinimo ir verslo kūrimo galimybes.

Organizacijos pasirašė finansavimo sutartis su Europos socialinio fondo agentūra ir pradėjo įgyvendinti projektuose numatytas veiklas.

Linkime sėkmės organizacijoms įgyvendinant projektus.

Daugiau informacijos rasite čia: https://kalvarijosmiestovvg.lt/naudinga-informacija/igyvendinantiems-projektus/

Kalvarijos miesto vietos veiklos grupės informacija