Kalvarijos globos ir užimtumo centras įgyvendina projektą „Ateik, pažink ir dalyvauk“

Kalvarijos globos ir užimtumo centras kartu su projekto partneriais – Kalvarijos vietos veiklos grupė, Kalvarijos vaikų ir jaunimo klubas „Arka“ nuo 2020 m. lapkričio 6 d. įgyvendina iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų bendrai finansuojamą projektą Nr.08.6.1-ESFA-T-927-01-0411 ,,Ateik pažink ir dalyvauk“.

Įgyvendinamas projektas atitinka Kalvarijos miesto vietos plėtros strategijos 1 tikslo „Skatinti socialinę atskirtį patiriančių Kalvarijos bendruomenės narių socialinę integraciją“ 1.2 uždavinio „Skatinti socialinę atskirtį patiriančių gyventojų integraciją į visuomenės gyvenimą per bendruomenines kultūrines, edukacines, menines, sporto ir sveikos gyvensenos bei kitas iniciatyvas“ veiksmą 1.2.1 ,,Socialinę atskirtį patiriančių bendruomenės narių socialinės integracijos didinimas, įtraukiant juos į kultūrines, edukacines, menines, sportines ir kitas veiklas, kultūrinį bendruomenės gyvenimą“.

Rugpjūčio 17 dieną įvyko patyriminis vienos dienos renginys. Jo metu 10 tikslinės grupės dalyvių turėjo galimybę sudalyvauti piešimo spalvotu smėliu edukacijoje. Kelionėje po spalvų, lytėjimo, kvapų ir kūrybos pasaulį lydėjo lektorė Agnė Daunoraitė. Antroje renginio dalyje dalyviai keliavo po mūsų šalies regionus, susipažino su tradiciniais lietuvių liaudies šokiais, sutartinėmis bei žaidimais. Edukaciją vedė folkloro specialistas Vilius Marma ir muzikos vadovas Gintaras Vilčiauskas.

Kalvarijos globos ir užimtumo centro informacija