Įgyvendinamas projektas „Galimybės tavo rankose“

Asociacija „Kalvarijos trečiojo amžiaus universitetas“ kartu su projekto partneriu – asociacija „Aistiškių kaimo bendruomenė“ nuo 2020 m. lapkričio 23 d. įgyvendina iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų bendrai finansuojamą projektą Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0463 „Galimybės tavo rankose“.

Įgyvendinamas projektas atitinka Kalvarijos miesto vietos plėtros strategijos 1 tikslo „Skatinti socialinę atskirtį patiriančių Kalvarijos bendruomenės narių socialinę integraciją“ 1.2 uždavinio „Skatinti socialinę atskirtį patiriančių gyventojų integraciją į visuomenės gyvenimą per bendruomenines kultūrines, edukacines, menines, sporto ir sveikos gyvensenos bei kitas iniciatyvas“ veiksmą 1.2.1 „Socialinę atskirtį patiriančių bendruomenės narių socialinės integracijos didinimas, įtraukiant juos į kultūrines, edukacines, menines, sportines ir kitas veiklas, kultūrinį bendruomenės gyvenimą“.

Rugpjūčio 7 dieną vyko edukacinė-pažintinė kelionė „Palūšė-Ignalina“. Jos metu kalvarijiečiai aplankė Palūšę, pabuvojo Palūšės Šv. Juozapo bažnyčioje. Keliautojai  kopė į Ladakalnį ir Ginučių piliakalnį, apžiūrėjo Ginučių vandens malūną ir jame išlikusius senuosius malūno mechanizmus. Su bičių gyvenimu išsamiai susipažino Senosios bitininkystės muziejuje, kur dalyvavo edukacinėje programoje „Pažink bites saldžiai“.

 

Asociacijos „Kalvarijos trečiojo amžiaus universitetas“ informacija