VšĮ „Sveikatingumo idėjos“ įgyvendina projektą „Smulkaus ir vidutinio verslo kūrimosi skatinimas Kalvarijos mieste“

Š. m. spalio 11 d. Kalvarijos savivaldybės viešosios bibliotekos salėje vyko mokymai „Kūrybiški problemų sprendimo metodai versle“. Mokymus vedė dr. Ieva Adomaitytė-Subačienė – sertifikuota projektų vadovė (IMPA C), Lietuvos projektų vadybos asociacijos narė, Valdymo inovacijų agentūros steigėja ir direktorė, Vilniaus universiteto inovacijų vadybininkė, dėstytoja.

Įgyvendinamas projektas atitinka Kalvarijos miesto vietos plėtros strategijos 2 tikslo „Kalvarijos miesto gyventojų užimtumo didinimas, gerinant jų įsidarbinimo ir verslo kūrimo galimybes“ 2.2 uždavinio „Sudaryti galimybes smulkaus ir vidutinio verslo kūrimuisi ir plėtrai Kalvarijos mieste“ veiksmą 2.2.1 „Smulkaus ir vidutinio verslo kūrimosi Kalvarijos mieste skatinimas suteikiant paramą verslo pradžiai“.

VšĮ „Sveikatingumo idėjos“ kartu su projekto partneriu – Kalvarijos miesto vietos veiklos grupe nuo 2020 m. gruodžio 2 d. įgyvendina iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0500 „Smulkaus ir vidutinio verslo kūrimosi skatinimas Kalvarijos mieste“.

 

Kalvarijos miesto vietos veiklos grupės informacija