Patvirtintas siūlomų finansuoti Kalvarijos miesto vietos plėtros projektų sąrašas

Potencialiems projektų pareiškėjams

Ketvirtojo kvietimo teikti projektinius pasiūlymus metu organizacijos teikė pirmajam Kalvarijos miesto vietos plėtros strategijos tikslui įgyvendinti skirtus projektinius pasiūlymus.

Pirmasis tikslas – socialinę atskirtį patiriančių Kalvarijos bendruomenės narių socialinė integracija į visuomenę.

Įvertinus pateiktus projektinius pasiūlymus, į siūlomų finansuoti projektinių pasiūlymų sąrašą 2020 m. rugpjūčio 10 d. valdybos narių susirinkime patvirtintas vienas projektinių pasiūlymų sąrašas, į kurį įtrauktas 1 projektas 1.1.1 veiksmui.

Pateikiame patvirtintą vietos plėtros projektų sąrašą:
Vietos plėtros projektų sąrašas Nr. VPPS-4 Veiksmui 1.1.1