Kalvarijos savivaldybės kultūros centras įgyvendina projektą „Pažink, dalyvauk, pramogauk“

Kalvarijos savivaldybės kultūros centras kartu su projekto partneriais – Kalvarijos bendruomene, Kalvarijos Trečiojo amžiaus universitetu nuo 2020 m. gruodžio 18 d. įgyvendina iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0471 „Pažink, dalyvauk, pramogauk“.

Įgyvendinamas projektas atitinka Kalvarijos miesto vietos plėtros strategijos 1 tikslo „Skatinti socialinę atskirtį patiriančių Kalvarijos bendruomenės narių socialinę integraciją“ 1.2 uždavinio „Skatinti socialinę atskirtį patiriančių gyventojų integraciją į visuomenės gyvenimą per bendruomenines kultūrines, edukacines, menines, sporto ir sveikos gyvensenos bei kitas iniciatyvas“ veiksmą 1.2.1 „Socialinę atskirtį patiriančių bendruomenės narių socialinės integracijos didinimas, įtraukiant juos į kultūrines, edukacines, menines, sportines ir kitas veiklas, kultūrinį bendruomenės gyvenimą“, nes jo metu bus vykdomos kultūrinės, edukacinės, meninės ir kitos veiklos.

Rugpjūčio 31 d. ir rugsėjo 2 d. vyko natūralaus muilo gamybos edukacijos. Jose dalyvavo Kalvarijos vaikų dienos centro „Žiniukas“ ir Kalvarijos bendruomenės nariai. Rugsėjo 6 d. vyko išvyka į Arklio muziejų Anykščiuose.

 

Kalvarijos savivaldybės kultūros centro informacija